ภูติ https://phoot.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2017&group=8&gblog=788 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2017&group=8&gblog=788 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA["เปลี่ยนผ่าน']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2017&group=8&gblog=788 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2017&group=8&gblog=788 Thu, 12 Oct 2017 17:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2017&group=8&gblog=787 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2017&group=8&gblog=787 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['..']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2017&group=8&gblog=787 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2017&group=8&gblog=787 Mon, 27 Feb 2017 8:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2017&group=8&gblog=786 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2017&group=8&gblog=786 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['where does the time go']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2017&group=8&gblog=786 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2017&group=8&gblog=786 Sat, 25 Feb 2017 8:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2017&group=8&gblog=785 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2017&group=8&gblog=785 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['you'll always have me']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2017&group=8&gblog=785 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2017&group=8&gblog=785 Fri, 24 Feb 2017 9:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2017&group=8&gblog=784 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2017&group=8&gblog=784 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['breakaway']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2017&group=8&gblog=784 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2017&group=8&gblog=784 Tue, 03 Jan 2017 10:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-01-2017&group=8&gblog=783 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-01-2017&group=8&gblog=783 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['a new year']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-01-2017&group=8&gblog=783 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-01-2017&group=8&gblog=783 Sun, 01 Jan 2017 21:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2016&group=8&gblog=782 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2016&group=8&gblog=782 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['summer again']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2016&group=8&gblog=782 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2016&group=8&gblog=782 Mon, 09 May 2016 19:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2015&group=8&gblog=781 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2015&group=8&gblog=781 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['in the wind last year']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2015&group=8&gblog=781 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2015&group=8&gblog=781 Fri, 06 Nov 2015 23:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2015&group=8&gblog=780 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2015&group=8&gblog=780 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['hi again']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2015&group=8&gblog=780 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2015&group=8&gblog=780 Wed, 28 Oct 2015 8:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=779 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=779 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['morning']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=779 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=779 Fri, 23 Oct 2015 10:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=778 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=778 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['see you again soon']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=778 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2015&group=8&gblog=778 Fri, 23 Oct 2015 0:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2015&group=8&gblog=777 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2015&group=8&gblog=777 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['bloom']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2015&group=8&gblog=777 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2015&group=8&gblog=777 Tue, 20 Oct 2015 8:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2015&group=8&gblog=776 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2015&group=8&gblog=776 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['..']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2015&group=8&gblog=776 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2015&group=8&gblog=776 Mon, 19 Oct 2015 15:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2015&group=8&gblog=775 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2015&group=8&gblog=775 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['ในความต่าง']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2015&group=8&gblog=775 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2015&group=8&gblog=775 Sat, 17 Oct 2015 8:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2015&group=8&gblog=773 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2015&group=8&gblog=773 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['in the wind']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2015&group=8&gblog=773 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2015&group=8&gblog=773 Wed, 14 Oct 2015 7:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2015&group=8&gblog=772 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2015&group=8&gblog=772 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['color of the day']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2015&group=8&gblog=772 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2015&group=8&gblog=772 Sat, 10 Oct 2015 21:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2015&group=8&gblog=771 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2015&group=8&gblog=771 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['gloomy day']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2015&group=8&gblog=771 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2015&group=8&gblog=771 Fri, 09 Oct 2015 8:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2015&group=8&gblog=770 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2015&group=8&gblog=770 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['could you?']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2015&group=8&gblog=770 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2015&group=8&gblog=770 Thu, 08 Oct 2015 0:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=769 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=769 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['..']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=769 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=769 Tue, 06 Oct 2015 0:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=768 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=768 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['and it gets cold']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=768 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2015&group=8&gblog=768 Tue, 06 Oct 2015 1:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2015&group=8&gblog=767 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2015&group=8&gblog=767 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['after the rain']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2015&group=8&gblog=767 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2015&group=8&gblog=767 Sun, 04 Oct 2015 21:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2015&group=8&gblog=766 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2015&group=8&gblog=766 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['ให้คิดถึง']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2015&group=8&gblog=766 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2015&group=8&gblog=766 Sat, 03 Oct 2015 1:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2015&group=8&gblog=765 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2015&group=8&gblog=765 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['..']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2015&group=8&gblog=765 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2015&group=8&gblog=765 Wed, 30 Sep 2015 17:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2015&group=8&gblog=764 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2015&group=8&gblog=764 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['your day']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2015&group=8&gblog=764 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2015&group=8&gblog=764 Tue, 29 Sep 2015 19:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2015&group=8&gblog=762 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2015&group=8&gblog=762 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['something good']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2015&group=8&gblog=762 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2015&group=8&gblog=762 Mon, 28 Sep 2015 17:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2015&group=8&gblog=761 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2015&group=8&gblog=761 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['hello there']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2015&group=8&gblog=761 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2015&group=8&gblog=761 Sun, 27 Sep 2015 20:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2015&group=8&gblog=760 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2015&group=8&gblog=760 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['อุ่นละไม']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2015&group=8&gblog=760 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2015&group=8&gblog=760 Tue, 11 Aug 2015 7:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2015&group=8&gblog=759 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2015&group=8&gblog=759 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['on the way']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2015&group=8&gblog=759 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2015&group=8&gblog=759 Thu, 16 Apr 2015 21:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2015&group=8&gblog=758 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2015&group=8&gblog=758 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['..']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2015&group=8&gblog=758 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2015&group=8&gblog=758 Sat, 11 Apr 2015 20:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2015&group=8&gblog=757 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2015&group=8&gblog=757 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['to you']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2015&group=8&gblog=757 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2015&group=8&gblog=757 Mon, 06 Apr 2015 8:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-04-2015&group=8&gblog=756 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-04-2015&group=8&gblog=756 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['to say goodbye']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-04-2015&group=8&gblog=756 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-04-2015&group=8&gblog=756 Sun, 05 Apr 2015 8:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2015&group=8&gblog=755 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2015&group=8&gblog=755 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['พระจันทร์สวยดีนะ']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2015&group=8&gblog=755 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2015&group=8&gblog=755 Fri, 03 Apr 2015 7:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2013&group=8&gblog=754 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2013&group=8&gblog=754 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2013&group=8&gblog=754 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2013&group=8&gblog=754 Thu, 03 Oct 2013 8:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2013&group=8&gblog=753 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2013&group=8&gblog=753 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2013&group=8&gblog=753 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2013&group=8&gblog=753 Mon, 02 Sep 2013 7:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2013&group=8&gblog=752 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2013&group=8&gblog=752 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2013&group=8&gblog=752 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2013&group=8&gblog=752 Sat, 24 Aug 2013 7:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2013&group=8&gblog=751 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2013&group=8&gblog=751 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2013&group=8&gblog=751 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2013&group=8&gblog=751 Sat, 03 Aug 2013 0:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2013&group=8&gblog=750 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2013&group=8&gblog=750 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['ไม่เคยหมด']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2013&group=8&gblog=750 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2013&group=8&gblog=750 Fri, 26 Jul 2013 8:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2013&group=8&gblog=749 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2013&group=8&gblog=749 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2013&group=8&gblog=749 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2013&group=8&gblog=749 Tue, 21 May 2013 8:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2013&group=8&gblog=748 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2013&group=8&gblog=748 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['หายใจเงียบ ๆ']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2013&group=8&gblog=748 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2013&group=8&gblog=748 Fri, 08 Feb 2013 7:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2013&group=8&gblog=747 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2013&group=8&gblog=747 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['refreshed']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2013&group=8&gblog=747 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2013&group=8&gblog=747 Mon, 14 Jan 2013 0:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2013&group=8&gblog=746 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2013&group=8&gblog=746 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2013&group=8&gblog=746 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2013&group=8&gblog=746 Tue, 08 Jan 2013 7:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2013&group=8&gblog=745 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2013&group=8&gblog=745 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2013&group=8&gblog=745 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2013&group=8&gblog=745 Mon, 07 Jan 2013 7:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2013&group=8&gblog=744 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2013&group=8&gblog=744 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['another new day']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2013&group=8&gblog=744 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2013&group=8&gblog=744 Thu, 03 Jan 2013 8:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2012&group=8&gblog=743 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2012&group=8&gblog=743 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['heart - sweeter']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2012&group=8&gblog=743 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2012&group=8&gblog=743 Thu, 06 Dec 2012 7:31:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2012&group=8&gblog=742 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2012&group=8&gblog=742 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['quiet corner']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2012&group=8&gblog=742 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2012&group=8&gblog=742 Tue, 04 Dec 2012 9:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2012&group=8&gblog=741 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2012&group=8&gblog=741 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2012&group=8&gblog=741 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2012&group=8&gblog=741 Thu, 25 Oct 2012 7:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2012&group=8&gblog=740 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2012&group=8&gblog=740 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2012&group=8&gblog=740 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2012&group=8&gblog=740 Tue, 16 Oct 2012 7:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2012&group=8&gblog=739 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2012&group=8&gblog=739 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2012&group=8&gblog=739 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-10-2012&group=8&gblog=739 Fri, 12 Oct 2012 22:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2012&group=8&gblog=738 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2012&group=8&gblog=738 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2012&group=8&gblog=738 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2012&group=8&gblog=738 Sat, 11 Aug 2012 8:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2012&group=8&gblog=737 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2012&group=8&gblog=737 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['fly away']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2012&group=8&gblog=737 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2012&group=8&gblog=737 Wed, 01 Aug 2012 8:47:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2012&group=8&gblog=736 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2012&group=8&gblog=736 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2012&group=8&gblog=736 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2012&group=8&gblog=736 Tue, 17 Jul 2012 8:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2012&group=8&gblog=735 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2012&group=8&gblog=735 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. time to change ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2012&group=8&gblog=735 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2012&group=8&gblog=735 Thu, 12 Jul 2012 8:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2012&group=8&gblog=734 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2012&group=8&gblog=734 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2012&group=8&gblog=734 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2012&group=8&gblog=734 Tue, 10 Jul 2012 8:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2012&group=8&gblog=733 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2012&group=8&gblog=733 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หรือเป็นเพราะว่า .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2012&group=8&gblog=733 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2012&group=8&gblog=733 Thu, 05 Jul 2012 7:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2012&group=8&gblog=732 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2012&group=8&gblog=732 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['some night.']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2012&group=8&gblog=732 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2012&group=8&gblog=732 Tue, 03 Jul 2012 7:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2012&group=8&gblog=731 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2012&group=8&gblog=731 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2012&group=8&gblog=731 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2012&group=8&gblog=731 Fri, 29 Jun 2012 8:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2012&group=8&gblog=730 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2012&group=8&gblog=730 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2012&group=8&gblog=730 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2012&group=8&gblog=730 Wed, 27 Jun 2012 7:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-06-2012&group=8&gblog=729 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-06-2012&group=8&gblog=729 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-06-2012&group=8&gblog=729 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-06-2012&group=8&gblog=729 Tue, 26 Jun 2012 8:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2012&group=8&gblog=728 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2012&group=8&gblog=728 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. build a rocket boys .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2012&group=8&gblog=728 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2012&group=8&gblog=728 Mon, 25 Jun 2012 8:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2012&group=8&gblog=727 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2012&group=8&gblog=727 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2012&group=8&gblog=727 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2012&group=8&gblog=727 Fri, 22 Jun 2012 8:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2012&group=8&gblog=726 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2012&group=8&gblog=726 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2012&group=8&gblog=726 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2012&group=8&gblog=726 Mon, 18 Jun 2012 7:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2012&group=8&gblog=725 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2012&group=8&gblog=725 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2012&group=8&gblog=725 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2012&group=8&gblog=725 Fri, 15 Jun 2012 0:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=724 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=724 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=724 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=724 Mon, 11 Jun 2012 0:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=723 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=723 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=723 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2012&group=8&gblog=723 Mon, 11 Jun 2012 8:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-06-2012&group=8&gblog=722 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-06-2012&group=8&gblog=722 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-06-2012&group=8&gblog=722 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-06-2012&group=8&gblog=722 Wed, 06 Jun 2012 7:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2012&group=8&gblog=721 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2012&group=8&gblog=721 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..Live from Bkk..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2012&group=8&gblog=721 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2012&group=8&gblog=721 Tue, 05 Jun 2012 0:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2012&group=8&gblog=720 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2012&group=8&gblog=720 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. comfort from strangers .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2012&group=8&gblog=720 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2012&group=8&gblog=720 Fri, 01 Jun 2012 9:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2012&group=8&gblog=719 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2012&group=8&gblog=719 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2012&group=8&gblog=719 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2012&group=8&gblog=719 Mon, 28 May 2012 8:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2012&group=8&gblog=718 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2012&group=8&gblog=718 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก่อนฤดูฝนจะมา ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2012&group=8&gblog=718 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2012&group=8&gblog=718 Mon, 21 May 2012 7:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2012&group=8&gblog=717 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2012&group=8&gblog=717 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2012&group=8&gblog=717 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2012&group=8&gblog=717 Wed, 16 May 2012 7:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2012&group=8&gblog=716 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2012&group=8&gblog=716 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2012&group=8&gblog=716 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2012&group=8&gblog=716 Sat, 05 May 2012 9:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2012&group=8&gblog=715 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2012&group=8&gblog=715 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2012&group=8&gblog=715 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2012&group=8&gblog=715 Tue, 01 May 2012 8:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2012&group=8&gblog=714 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2012&group=8&gblog=714 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2012&group=8&gblog=714 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2012&group=8&gblog=714 Wed, 18 Apr 2012 7:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2012&group=8&gblog=713 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2012&group=8&gblog=713 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2012&group=8&gblog=713 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2012&group=8&gblog=713 Tue, 10 Apr 2012 7:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2012&group=8&gblog=712 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2012&group=8&gblog=712 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. morning after the rain .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2012&group=8&gblog=712 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2012&group=8&gblog=712 Mon, 09 Apr 2012 7:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2012&group=8&gblog=711 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2012&group=8&gblog=711 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2012&group=8&gblog=711 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2012&group=8&gblog=711 Fri, 30 Mar 2012 7:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2012&group=8&gblog=710 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2012&group=8&gblog=710 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2012&group=8&gblog=710 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2012&group=8&gblog=710 Thu, 22 Mar 2012 22:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2012&group=8&gblog=709 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2012&group=8&gblog=709 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2012&group=8&gblog=709 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2012&group=8&gblog=709 Wed, 21 Mar 2012 8:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2012&group=8&gblog=708 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2012&group=8&gblog=708 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. another long night .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2012&group=8&gblog=708 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2012&group=8&gblog=708 Mon, 19 Mar 2012 20:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2012&group=8&gblog=707 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2012&group=8&gblog=707 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. as i put my heart in ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2012&group=8&gblog=707 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2012&group=8&gblog=707 Sun, 18 Mar 2012 21:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2012&group=8&gblog=706 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2012&group=8&gblog=706 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2012&group=8&gblog=706 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2012&group=8&gblog=706 Sat, 17 Mar 2012 22:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2012&group=8&gblog=705 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2012&group=8&gblog=705 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. love in the cards ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2012&group=8&gblog=705 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2012&group=8&gblog=705 Fri, 16 Mar 2012 8:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2012&group=8&gblog=704 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2012&group=8&gblog=704 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2012&group=8&gblog=704 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2012&group=8&gblog=704 Sat, 10 Mar 2012 22:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2012&group=8&gblog=703 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2012&group=8&gblog=703 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2012&group=8&gblog=703 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2012&group=8&gblog=703 Thu, 08 Mar 2012 7:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2012&group=8&gblog=702 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2012&group=8&gblog=702 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หนึ่งวัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2012&group=8&gblog=702 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2012&group=8&gblog=702 Sun, 04 Mar 2012 10:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2012&group=8&gblog=701 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2012&group=8&gblog=701 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. You made my day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2012&group=8&gblog=701 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2012&group=8&gblog=701 Thu, 01 Mar 2012 8:20:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2012&group=8&gblog=700 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2012&group=8&gblog=700 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2012&group=8&gblog=700 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2012&group=8&gblog=700 Tue, 28 Feb 2012 8:39:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2012&group=8&gblog=699 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2012&group=8&gblog=699 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ข้อความที่มีรอยยิ้ม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2012&group=8&gblog=699 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2012&group=8&gblog=699 Mon, 27 Feb 2012 22:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2012&group=8&gblog=698 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2012&group=8&gblog=698 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2012&group=8&gblog=698 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2012&group=8&gblog=698 Thu, 23 Feb 2012 8:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2012&group=8&gblog=697 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2012&group=8&gblog=697 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2012&group=8&gblog=697 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2012&group=8&gblog=697 Wed, 22 Feb 2012 8:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2012&group=8&gblog=696 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2012&group=8&gblog=696 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. snap shot .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2012&group=8&gblog=696 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2012&group=8&gblog=696 Tue, 21 Feb 2012 22:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2012&group=8&gblog=695 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2012&group=8&gblog=695 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2012&group=8&gblog=695 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2012&group=8&gblog=695 Mon, 20 Feb 2012 7:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=694 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=694 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in my court now ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=694 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=694 Sat, 18 Feb 2012 8:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=693 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=693 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. I won't give up .. on us]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=693 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2012&group=8&gblog=693 Sat, 18 Feb 2012 8:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2012&group=8&gblog=692 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2012&group=8&gblog=692 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2012&group=8&gblog=692 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2012&group=8&gblog=692 Wed, 15 Feb 2012 7:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2012&group=8&gblog=691 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2012&group=8&gblog=691 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2012&group=8&gblog=691 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2012&group=8&gblog=691 Tue, 14 Feb 2012 9:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2012&group=8&gblog=690 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2012&group=8&gblog=690 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แต่ละนาที .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2012&group=8&gblog=690 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2012&group=8&gblog=690 Sun, 12 Feb 2012 23:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2012&group=8&gblog=689 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2012&group=8&gblog=689 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2012&group=8&gblog=689 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2012&group=8&gblog=689 Fri, 10 Feb 2012 23:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-02-2012&group=8&gblog=688 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-02-2012&group=8&gblog=688 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 17.30 น. ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-02-2012&group=8&gblog=688 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-02-2012&group=8&gblog=688 Thu, 02 Feb 2012 8:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2012&group=8&gblog=687 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2012&group=8&gblog=687 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2012&group=8&gblog=687 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2012&group=8&gblog=687 Wed, 01 Feb 2012 8:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-01-2012&group=8&gblog=686 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-01-2012&group=8&gblog=686 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-01-2012&group=8&gblog=686 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-01-2012&group=8&gblog=686 Mon, 30 Jan 2012 8:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2012&group=8&gblog=685 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2012&group=8&gblog=685 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2012&group=8&gblog=685 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2012&group=8&gblog=685 Fri, 27 Jan 2012 23:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2012&group=8&gblog=684 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2012&group=8&gblog=684 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. as time goes by .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2012&group=8&gblog=684 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2012&group=8&gblog=684 Thu, 26 Jan 2012 20:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2012&group=8&gblog=683 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2012&group=8&gblog=683 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2012&group=8&gblog=683 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2012&group=8&gblog=683 Tue, 24 Jan 2012 23:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2012&group=8&gblog=682 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2012&group=8&gblog=682 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2012&group=8&gblog=682 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2012&group=8&gblog=682 Mon, 23 Jan 2012 21:06:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2012&group=8&gblog=681 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2012&group=8&gblog=681 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2012&group=8&gblog=681 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2012&group=8&gblog=681 Fri, 20 Jan 2012 8:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2012&group=8&gblog=679 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2012&group=8&gblog=679 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2012&group=8&gblog=679 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2012&group=8&gblog=679 Sun, 15 Jan 2012 23:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2012&group=8&gblog=678 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2012&group=8&gblog=678 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. today - tomorrow .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2012&group=8&gblog=678 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-01-2012&group=8&gblog=678 Sat, 14 Jan 2012 9:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2012&group=8&gblog=677 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2012&group=8&gblog=677 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. as days go by .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2012&group=8&gblog=677 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2012&group=8&gblog=677 Sat, 07 Jan 2012 14:41:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2012&group=8&gblog=676 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2012&group=8&gblog=676 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2012&group=8&gblog=676 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2012&group=8&gblog=676 Tue, 03 Jan 2012 8:25:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2011&group=8&gblog=675 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2011&group=8&gblog=675 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขอบคุณ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2011&group=8&gblog=675 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2011&group=8&gblog=675 Fri, 30 Dec 2011 7:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2011&group=8&gblog=674 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2011&group=8&gblog=674 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2011&group=8&gblog=674 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2011&group=8&gblog=674 Thu, 29 Dec 2011 8:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2011&group=8&gblog=673 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2011&group=8&gblog=673 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2011&group=8&gblog=673 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2011&group=8&gblog=673 Sat, 24 Dec 2011 10:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2011&group=8&gblog=672 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2011&group=8&gblog=672 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูดอกโมกบาน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2011&group=8&gblog=672 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2011&group=8&gblog=672 Fri, 23 Dec 2011 8:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=8&gblog=671 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=8&gblog=671 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=8&gblog=671 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=8&gblog=671 Thu, 22 Dec 2011 8:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2011&group=8&gblog=670 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2011&group=8&gblog=670 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2011&group=8&gblog=670 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2011&group=8&gblog=670 Wed, 21 Dec 2011 8:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2011&group=8&gblog=669 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2011&group=8&gblog=669 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2011&group=8&gblog=669 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2011&group=8&gblog=669 Sun, 18 Dec 2011 23:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2011&group=8&gblog=668 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2011&group=8&gblog=668 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. morning in Dec. .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2011&group=8&gblog=668 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2011&group=8&gblog=668 Fri, 09 Dec 2011 8:06:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2011&group=8&gblog=667 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2011&group=8&gblog=667 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2011&group=8&gblog=667 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2011&group=8&gblog=667 Thu, 01 Dec 2011 14:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2011&group=8&gblog=666 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2011&group=8&gblog=666 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. another morning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2011&group=8&gblog=666 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2011&group=8&gblog=666 Wed, 30 Nov 2011 12:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2011&group=8&gblog=665 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2011&group=8&gblog=665 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. fulfilled .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2011&group=8&gblog=665 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2011&group=8&gblog=665 Mon, 28 Nov 2011 23:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2011&group=8&gblog=664 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2011&group=8&gblog=664 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2011&group=8&gblog=664 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2011&group=8&gblog=664 Sun, 20 Nov 2011 1:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2011&group=8&gblog=663 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2011&group=8&gblog=663 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2011&group=8&gblog=663 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2011&group=8&gblog=663 Thu, 17 Nov 2011 9:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2011&group=8&gblog=662 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2011&group=8&gblog=662 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อิ่มเอม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2011&group=8&gblog=662 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2011&group=8&gblog=662 Wed, 16 Nov 2011 8:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2011&group=8&gblog=661 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2011&group=8&gblog=661 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. each day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2011&group=8&gblog=661 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2011&group=8&gblog=661 Fri, 11 Nov 2011 8:13:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-11-2011&group=8&gblog=660 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-11-2011&group=8&gblog=660 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-11-2011&group=8&gblog=660 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-11-2011&group=8&gblog=660 Thu, 10 Nov 2011 22:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2011&group=8&gblog=659 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2011&group=8&gblog=659 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอได้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2011&group=8&gblog=659 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2011&group=8&gblog=659 Tue, 08 Nov 2011 9:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2011&group=8&gblog=658 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2011&group=8&gblog=658 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2011&group=8&gblog=658 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2011&group=8&gblog=658 Mon, 07 Nov 2011 9:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2011&group=8&gblog=657 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2011&group=8&gblog=657 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2011&group=8&gblog=657 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2011&group=8&gblog=657 Fri, 04 Nov 2011 8:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2011&group=8&gblog=656 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2011&group=8&gblog=656 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2011&group=8&gblog=656 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2011&group=8&gblog=656 Sun, 30 Oct 2011 18:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2011&group=8&gblog=655 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2011&group=8&gblog=655 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2011&group=8&gblog=655 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2011&group=8&gblog=655 Sat, 29 Oct 2011 1:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2011&group=8&gblog=654 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2011&group=8&gblog=654 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2011&group=8&gblog=654 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2011&group=8&gblog=654 Sat, 22 Oct 2011 7:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2011&group=8&gblog=653 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2011&group=8&gblog=653 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ .. I'm with you .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2011&group=8&gblog=653 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2011&group=8&gblog=653 Thu, 20 Oct 2011 8:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2011&group=8&gblog=652 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2011&group=8&gblog=652 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. น้ำใจ มาพร้อมลมหนาว .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2011&group=8&gblog=652 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2011&group=8&gblog=652 Wed, 19 Oct 2011 8:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2011&group=8&gblog=651 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2011&group=8&gblog=651 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ช่วยกัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2011&group=8&gblog=651 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2011&group=8&gblog=651 Sat, 15 Oct 2011 8:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2011&group=8&gblog=650 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2011&group=8&gblog=650 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. we're with you .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2011&group=8&gblog=650 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2011&group=8&gblog=650 Thu, 13 Oct 2011 7:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2011&group=8&gblog=649 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2011&group=8&gblog=649 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อุ่นในใจ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2011&group=8&gblog=649 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2011&group=8&gblog=649 Tue, 11 Oct 2011 23:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2011&group=8&gblog=648 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2011&group=8&gblog=648 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2011&group=8&gblog=648 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2011&group=8&gblog=648 Mon, 10 Oct 2011 7:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2011&group=8&gblog=647 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2011&group=8&gblog=647 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ข้อความที่ยังไม่หมดอายุ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2011&group=8&gblog=647 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2011&group=8&gblog=647 Thu, 06 Oct 2011 23:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=646 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=646 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=646 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=646 Wed, 05 Oct 2011 21:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=645 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=645 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ที่ซ่อนอยู่ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=645 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2011&group=8&gblog=645 Wed, 05 Oct 2011 9:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=8&gblog=644 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=8&gblog=644 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=8&gblog=644 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=8&gblog=644 Wed, 28 Sep 2011 0:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=8&gblog=643 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=8&gblog=643 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=8&gblog=643 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=8&gblog=643 Mon, 26 Sep 2011 7:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=642 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=642 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ในค่ำคืนที่ฝนหยุดลง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=642 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=642 Thu, 22 Sep 2011 23:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=641 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=641 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ณ ปัจจุบัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=641 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2011&group=8&gblog=641 Thu, 22 Sep 2011 8:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2011&group=8&gblog=640 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2011&group=8&gblog=640 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2011&group=8&gblog=640 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2011&group=8&gblog=640 Mon, 19 Sep 2011 7:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=8&gblog=639 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=8&gblog=639 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=8&gblog=639 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=8&gblog=639 Fri, 16 Sep 2011 8:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2011&group=8&gblog=638 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2011&group=8&gblog=638 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2011&group=8&gblog=638 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2011&group=8&gblog=638 Tue, 13 Sep 2011 22:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2011&group=8&gblog=637 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2011&group=8&gblog=637 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสียงลมหายใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2011&group=8&gblog=637 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2011&group=8&gblog=637 Mon, 12 Sep 2011 8:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2011&group=8&gblog=636 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2011&group=8&gblog=636 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2011&group=8&gblog=636 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2011&group=8&gblog=636 Fri, 09 Sep 2011 22:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=8&gblog=635 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=8&gblog=635 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=8&gblog=635 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=8&gblog=635 Wed, 07 Sep 2011 22:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2011&group=8&gblog=634 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2011&group=8&gblog=634 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2011&group=8&gblog=634 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2011&group=8&gblog=634 Sun, 04 Sep 2011 23:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2011&group=8&gblog=633 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2011&group=8&gblog=633 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the air tonight .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2011&group=8&gblog=633 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2011&group=8&gblog=633 Fri, 02 Sep 2011 22:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2011&group=8&gblog=632 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2011&group=8&gblog=632 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2011&group=8&gblog=632 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2011&group=8&gblog=632 Wed, 31 Aug 2011 8:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2011&group=8&gblog=631 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2011&group=8&gblog=631 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2011&group=8&gblog=631 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2011&group=8&gblog=631 Wed, 24 Aug 2011 8:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2011&group=8&gblog=630 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2011&group=8&gblog=630 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2011&group=8&gblog=630 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2011&group=8&gblog=630 Mon, 22 Aug 2011 19:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2011&group=8&gblog=629 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2011&group=8&gblog=629 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2011&group=8&gblog=629 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2011&group=8&gblog=629 Fri, 19 Aug 2011 7:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=8&gblog=628 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=8&gblog=628 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the night .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=8&gblog=628 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=8&gblog=628 Wed, 17 Aug 2011 23:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2011&group=8&gblog=627 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2011&group=8&gblog=627 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2011&group=8&gblog=627 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2011&group=8&gblog=627 Fri, 12 Aug 2011 8:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2011&group=8&gblog=626 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2011&group=8&gblog=626 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. fall for you .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2011&group=8&gblog=626 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2011&group=8&gblog=626 Wed, 10 Aug 2011 0:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2011&group=8&gblog=624 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2011&group=8&gblog=624 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2011&group=8&gblog=624 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2011&group=8&gblog=624 Sat, 06 Aug 2011 8:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2011&group=8&gblog=623 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2011&group=8&gblog=623 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2011&group=8&gblog=623 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2011&group=8&gblog=623 Mon, 01 Aug 2011 8:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2011&group=8&gblog=622 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2011&group=8&gblog=622 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสียงของบางค่ำคืน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2011&group=8&gblog=622 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2011&group=8&gblog=622 Fri, 29 Jul 2011 23:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2011&group=8&gblog=621 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2011&group=8&gblog=621 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2011&group=8&gblog=621 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2011&group=8&gblog=621 Tue, 26 Jul 2011 7:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2011&group=8&gblog=620 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2011&group=8&gblog=620 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2011&group=8&gblog=620 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2011&group=8&gblog=620 Wed, 20 Jul 2011 7:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=8&gblog=619 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=8&gblog=619 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=8&gblog=619 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=8&gblog=619 Sun, 17 Jul 2011 9:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2011&group=8&gblog=618 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2011&group=8&gblog=618 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2011&group=8&gblog=618 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-07-2011&group=8&gblog=618 Tue, 12 Jul 2011 21:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2011&group=8&gblog=617 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2011&group=8&gblog=617 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2011&group=8&gblog=617 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2011&group=8&gblog=617 Wed, 06 Jul 2011 16:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2011&group=8&gblog=616 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2011&group=8&gblog=616 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. l'avenir est une long passe .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2011&group=8&gblog=616 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2011&group=8&gblog=616 Sun, 03 Jul 2011 8:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2011&group=8&gblog=615 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2011&group=8&gblog=615 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2011&group=8&gblog=615 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2011&group=8&gblog=615 Fri, 01 Jul 2011 9:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2011&group=8&gblog=614 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2011&group=8&gblog=614 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. snap shot .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2011&group=8&gblog=614 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2011&group=8&gblog=614 Tue, 28 Jun 2011 7:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2011&group=8&gblog=613 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2011&group=8&gblog=613 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2011&group=8&gblog=613 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2011&group=8&gblog=613 Sat, 25 Jun 2011 6:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2011&group=8&gblog=612 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2011&group=8&gblog=612 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันธรรมดา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2011&group=8&gblog=612 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2011&group=8&gblog=612 Wed, 22 Jun 2011 7:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2011&group=8&gblog=611 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2011&group=8&gblog=611 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บ้าน ฤดูฝน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2011&group=8&gblog=611 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2011&group=8&gblog=611 Sat, 18 Jun 2011 20:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2011&group=8&gblog=609 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2011&group=8&gblog=609 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2011&group=8&gblog=609 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2011&group=8&gblog=609 Sun, 12 Jun 2011 22:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2011&group=8&gblog=608 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2011&group=8&gblog=608 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. after the rain .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2011&group=8&gblog=608 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2011&group=8&gblog=608 Fri, 10 Jun 2011 7:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2011&group=8&gblog=607 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2011&group=8&gblog=607 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. was not blown away .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2011&group=8&gblog=607 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2011&group=8&gblog=607 Tue, 07 Jun 2011 8:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2011&group=8&gblog=606 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2011&group=8&gblog=606 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2011&group=8&gblog=606 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2011&group=8&gblog=606 Sun, 05 Jun 2011 16:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2011&group=8&gblog=605 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2011&group=8&gblog=605 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. late in the morning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2011&group=8&gblog=605 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2011&group=8&gblog=605 Fri, 03 Jun 2011 8:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2011&group=8&gblog=604 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2011&group=8&gblog=604 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2011&group=8&gblog=604 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2011&group=8&gblog=604 Mon, 30 May 2011 23:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2011&group=8&gblog=603 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2011&group=8&gblog=603 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2011&group=8&gblog=603 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2011&group=8&gblog=603 Sun, 29 May 2011 14:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2011&group=8&gblog=602 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2011&group=8&gblog=602 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2011&group=8&gblog=602 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2011&group=8&gblog=602 Thu, 26 May 2011 8:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2011&group=8&gblog=601 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2011&group=8&gblog=601 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ที่ซ่อนอยู่ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2011&group=8&gblog=601 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2011&group=8&gblog=601 Tue, 24 May 2011 13:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2011&group=8&gblog=600 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2011&group=8&gblog=600 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2011&group=8&gblog=600 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2011&group=8&gblog=600 Sat, 14 May 2011 8:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2011&group=8&gblog=599 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2011&group=8&gblog=599 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2011&group=8&gblog=599 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2011&group=8&gblog=599 Fri, 13 May 2011 10:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-05-2011&group=8&gblog=598 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-05-2011&group=8&gblog=598 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ใครคนหนึ่ง กับใครอีกคน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-05-2011&group=8&gblog=598 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-05-2011&group=8&gblog=598 Fri, 06 May 2011 20:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2011&group=8&gblog=597 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2011&group=8&gblog=597 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2011&group=8&gblog=597 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2011&group=8&gblog=597 Thu, 05 May 2011 14:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2011&group=8&gblog=596 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2011&group=8&gblog=596 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2011&group=8&gblog=596 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2011&group=8&gblog=596 Tue, 03 May 2011 13:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2011&group=8&gblog=595 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2011&group=8&gblog=595 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2011&group=8&gblog=595 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2011&group=8&gblog=595 Tue, 26 Apr 2011 7:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2011&group=8&gblog=594 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2011&group=8&gblog=594 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2011&group=8&gblog=594 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2011&group=8&gblog=594 Fri, 22 Apr 2011 8:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-04-2011&group=8&gblog=593 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-04-2011&group=8&gblog=593 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..แบบพอดี .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-04-2011&group=8&gblog=593 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-04-2011&group=8&gblog=593 Tue, 12 Apr 2011 8:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2011&group=8&gblog=592 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2011&group=8&gblog=592 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2011&group=8&gblog=592 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2011&group=8&gblog=592 Sun, 10 Apr 2011 10:50:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2011&group=8&gblog=591 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2011&group=8&gblog=591 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sing for you .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2011&group=8&gblog=591 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2011&group=8&gblog=591 Sun, 03 Apr 2011 21:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2011&group=8&gblog=590 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2011&group=8&gblog=590 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. better start now .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2011&group=8&gblog=590 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2011&group=8&gblog=590 Thu, 31 Mar 2011 8:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2011&group=8&gblog=589 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2011&group=8&gblog=589 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2011&group=8&gblog=589 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2011&group=8&gblog=589 Tue, 22 Mar 2011 0:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=588 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=588 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=588 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=588 Fri, 18 Mar 2011 23:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=587 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=587 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. back, wind chill in March .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=587 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2011&group=8&gblog=587 Fri, 18 Mar 2011 8:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2011&group=8&gblog=586 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2011&group=8&gblog=586 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2011&group=8&gblog=586 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2011&group=8&gblog=586 Wed, 02 Mar 2011 22:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2011&group=8&gblog=585 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2011&group=8&gblog=585 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. everyday, it's a getting closer .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2011&group=8&gblog=585 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2011&group=8&gblog=585 Mon, 28 Feb 2011 1:42:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2011&group=8&gblog=584 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2011&group=8&gblog=584 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2011&group=8&gblog=584 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2011&group=8&gblog=584 Thu, 17 Feb 2011 22:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2011&group=8&gblog=583 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2011&group=8&gblog=583 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. everyday love .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2011&group=8&gblog=583 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2011&group=8&gblog=583 Tue, 15 Feb 2011 8:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=8&gblog=581 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=8&gblog=581 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the nigh ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=8&gblog=581 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=8&gblog=581 Fri, 21 Jan 2011 23:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2011&group=8&gblog=580 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2011&group=8&gblog=580 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in town .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2011&group=8&gblog=580 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2011&group=8&gblog=580 Sat, 15 Jan 2011 9:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2010&group=8&gblog=579 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2010&group=8&gblog=579 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2010&group=8&gblog=579 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2010&group=8&gblog=579 Thu, 30 Dec 2010 10:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2010&group=8&gblog=577 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2010&group=8&gblog=577 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. with the wind .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2010&group=8&gblog=577 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2010&group=8&gblog=577 Wed, 22 Dec 2010 16:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2010&group=8&gblog=575 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2010&group=8&gblog=575 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a smile to start the day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2010&group=8&gblog=575 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2010&group=8&gblog=575 Fri, 03 Dec 2010 7:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2010&group=8&gblog=574 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2010&group=8&gblog=574 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. fly away home ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2010&group=8&gblog=574 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2010&group=8&gblog=574 Wed, 01 Dec 2010 23:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=573 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=573 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. seven months and a few more days ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=573 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=573 Mon, 29 Nov 2010 8:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=572 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=572 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=572 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2010&group=8&gblog=572 Mon, 29 Nov 2010 0:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2010&group=8&gblog=571 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2010&group=8&gblog=571 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the night .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2010&group=8&gblog=571 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2010&group=8&gblog=571 Tue, 23 Nov 2010 22:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2010&group=8&gblog=570 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2010&group=8&gblog=570 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. you & everyone I know .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2010&group=8&gblog=570 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2010&group=8&gblog=570 Sat, 20 Nov 2010 11:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2010&group=8&gblog=569 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2010&group=8&gblog=569 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. HBD .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2010&group=8&gblog=569 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2010&group=8&gblog=569 Fri, 12 Nov 2010 8:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2010&group=8&gblog=568 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2010&group=8&gblog=568 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2010&group=8&gblog=568 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2010&group=8&gblog=568 Thu, 11 Nov 2010 7:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2010&group=8&gblog=567 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2010&group=8&gblog=567 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. put a heart into it .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2010&group=8&gblog=567 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2010&group=8&gblog=567 Thu, 28 Oct 2010 8:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2010&group=8&gblog=566 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2010&group=8&gblog=566 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2010&group=8&gblog=566 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2010&group=8&gblog=566 Wed, 27 Oct 2010 7:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2010&group=8&gblog=565 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2010&group=8&gblog=565 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2010&group=8&gblog=565 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2010&group=8&gblog=565 Sun, 24 Oct 2010 15:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2010&group=8&gblog=564 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2010&group=8&gblog=564 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2010&group=8&gblog=564 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2010&group=8&gblog=564 Sat, 16 Oct 2010 14:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2010&group=8&gblog=563 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2010&group=8&gblog=563 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2010&group=8&gblog=563 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-10-2010&group=8&gblog=563 Wed, 13 Oct 2010 8:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2010&group=8&gblog=562 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2010&group=8&gblog=562 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2010&group=8&gblog=562 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2010&group=8&gblog=562 Sun, 10 Oct 2010 15:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=8&gblog=561 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=8&gblog=561 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. what can I say .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=8&gblog=561 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=8&gblog=561 Thu, 07 Oct 2010 0:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2010&group=8&gblog=560 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2010&group=8&gblog=560 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2010&group=8&gblog=560 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-10-2010&group=8&gblog=560 Tue, 05 Oct 2010 8:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2010&group=8&gblog=559 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2010&group=8&gblog=559 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. October .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2010&group=8&gblog=559 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2010&group=8&gblog=559 Mon, 04 Oct 2010 8:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-10-2010&group=8&gblog=558 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-10-2010&group=8&gblog=558 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-10-2010&group=8&gblog=558 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-10-2010&group=8&gblog=558 Sat, 02 Oct 2010 21:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2010&group=8&gblog=557 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2010&group=8&gblog=557 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2010&group=8&gblog=557 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2010&group=8&gblog=557 Thu, 30 Sep 2010 0:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2010&group=8&gblog=556 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2010&group=8&gblog=556 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2010&group=8&gblog=556 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2010&group=8&gblog=556 Mon, 27 Sep 2010 21:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2010&group=8&gblog=555 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2010&group=8&gblog=555 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ดอกหญ้าบานวันนี้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2010&group=8&gblog=555 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2010&group=8&gblog=555 Sat, 25 Sep 2010 13:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2010&group=8&gblog=554 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2010&group=8&gblog=554 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. มะลิบานเมื่อคืนนี้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2010&group=8&gblog=554 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2010&group=8&gblog=554 Thu, 23 Sep 2010 8:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2010&group=8&gblog=553 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2010&group=8&gblog=553 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2010&group=8&gblog=553 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2010&group=8&gblog=553 Tue, 21 Sep 2010 20:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2010&group=8&gblog=552 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2010&group=8&gblog=552 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. live & grow up ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2010&group=8&gblog=552 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2010&group=8&gblog=552 Fri, 17 Sep 2010 8:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2010&group=8&gblog=551 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2010&group=8&gblog=551 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันนี้และอีกหลาย ๆ วัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2010&group=8&gblog=551 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2010&group=8&gblog=551 Thu, 16 Sep 2010 9:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2010&group=8&gblog=550 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2010&group=8&gblog=550 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. full of care .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2010&group=8&gblog=550 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2010&group=8&gblog=550 Wed, 15 Sep 2010 9:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2010&group=8&gblog=549 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2010&group=8&gblog=549 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. wdh .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2010&group=8&gblog=549 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2010&group=8&gblog=549 Mon, 13 Sep 2010 6:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2010&group=8&gblog=548 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2010&group=8&gblog=548 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2010&group=8&gblog=548 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2010&group=8&gblog=548 Tue, 07 Sep 2010 8:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2010&group=8&gblog=547 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2010&group=8&gblog=547 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2010&group=8&gblog=547 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2010&group=8&gblog=547 Sun, 05 Sep 2010 10:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=8&gblog=546 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=8&gblog=546 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a different beat .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=8&gblog=546 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=8&gblog=546 Wed, 01 Sep 2010 0:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2010&group=8&gblog=545 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2010&group=8&gblog=545 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ในความแตกต่าง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2010&group=8&gblog=545 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2010&group=8&gblog=545 Sun, 22 Aug 2010 9:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2010&group=8&gblog=544 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2010&group=8&gblog=544 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2010&group=8&gblog=544 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2010&group=8&gblog=544 Thu, 19 Aug 2010 22:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=8&gblog=543 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=8&gblog=543 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. you made my day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=8&gblog=543 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=8&gblog=543 Wed, 18 Aug 2010 22:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2010&group=8&gblog=542 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2010&group=8&gblog=542 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2010&group=8&gblog=542 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2010&group=8&gblog=542 Mon, 09 Aug 2010 9:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2010&group=8&gblog=541 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2010&group=8&gblog=541 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เดือนของฝน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2010&group=8&gblog=541 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2010&group=8&gblog=541 Thu, 05 Aug 2010 8:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=8&gblog=539 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=8&gblog=539 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. easy Sunday .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=8&gblog=539 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=8&gblog=539 Sun, 01 Aug 2010 12:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2010&group=8&gblog=538 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2010&group=8&gblog=538 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Love in the cards .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2010&group=8&gblog=538 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2010&group=8&gblog=538 Thu, 29 Jul 2010 13:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2010&group=8&gblog=537 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2010&group=8&gblog=537 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. The town we live in ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2010&group=8&gblog=537 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2010&group=8&gblog=537 Wed, 28 Jul 2010 7:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2010&group=8&gblog=536 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2010&group=8&gblog=536 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in harmony .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2010&group=8&gblog=536 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2010&group=8&gblog=536 Mon, 26 Jul 2010 5:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2010&group=8&gblog=535 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2010&group=8&gblog=535 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. live for today .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2010&group=8&gblog=535 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2010&group=8&gblog=535 Sat, 24 Jul 2010 8:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2010&group=8&gblog=534 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2010&group=8&gblog=534 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2010&group=8&gblog=534 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2010&group=8&gblog=534 Wed, 21 Jul 2010 7:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2010&group=8&gblog=532 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2010&group=8&gblog=532 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ตกหล่น รายทาง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2010&group=8&gblog=532 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2010&group=8&gblog=532 Sat, 17 Jul 2010 14:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2010&group=8&gblog=531 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2010&group=8&gblog=531 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. t i r e d .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2010&group=8&gblog=531 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2010&group=8&gblog=531 Tue, 13 Jul 2010 22:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2010&group=8&gblog=530 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2010&group=8&gblog=530 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. what if i .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2010&group=8&gblog=530 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2010&group=8&gblog=530 Fri, 09 Jul 2010 10:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2010&group=8&gblog=529 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2010&group=8&gblog=529 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2010&group=8&gblog=529 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2010&group=8&gblog=529 Sun, 04 Jul 2010 8:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2010&group=8&gblog=528 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2010&group=8&gblog=528 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. when it rains ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2010&group=8&gblog=528 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2010&group=8&gblog=528 Thu, 01 Jul 2010 21:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2010&group=8&gblog=527 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2010&group=8&gblog=527 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ลมหายใจตอนหกโมงเช้า .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2010&group=8&gblog=527 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2010&group=8&gblog=527 Tue, 29 Jun 2010 7:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2010&group=8&gblog=526 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2010&group=8&gblog=526 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2010&group=8&gblog=526 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2010&group=8&gblog=526 Mon, 28 Jun 2010 19:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2010&group=8&gblog=525 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2010&group=8&gblog=525 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2010&group=8&gblog=525 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2010&group=8&gblog=525 Thu, 24 Jun 2010 21:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2010&group=8&gblog=524 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2010&group=8&gblog=524 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. morning after .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2010&group=8&gblog=524 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2010&group=8&gblog=524 Wed, 23 Jun 2010 9:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2010&group=8&gblog=523 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2010&group=8&gblog=523 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2010&group=8&gblog=523 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2010&group=8&gblog=523 Tue, 22 Jun 2010 7:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2010&group=8&gblog=522 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2010&group=8&gblog=522 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. your smile .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2010&group=8&gblog=522 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2010&group=8&gblog=522 Mon, 21 Jun 2010 8:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2010&group=8&gblog=521 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2010&group=8&gblog=521 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. it was a good day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2010&group=8&gblog=521 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2010&group=8&gblog=521 Sat, 19 Jun 2010 21:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2010&group=8&gblog=519 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2010&group=8&gblog=519 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2010&group=8&gblog=519 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2010&group=8&gblog=519 Tue, 15 Jun 2010 8:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2010&group=8&gblog=518 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2010&group=8&gblog=518 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หนึ่งวัน วันหนึ่ง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2010&group=8&gblog=518 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2010&group=8&gblog=518 Fri, 11 Jun 2010 20:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2010&group=8&gblog=517 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2010&group=8&gblog=517 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2010&group=8&gblog=517 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2010&group=8&gblog=517 Wed, 09 Jun 2010 22:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2010&group=8&gblog=516 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2010&group=8&gblog=516 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2010&group=8&gblog=516 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2010&group=8&gblog=516 Fri, 04 Jun 2010 7:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-06-2010&group=8&gblog=515 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-06-2010&group=8&gblog=515 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a day, many people around .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-06-2010&group=8&gblog=515 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-06-2010&group=8&gblog=515 Wed, 02 Jun 2010 8:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2010&group=8&gblog=514 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2010&group=8&gblog=514 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บ้านหลังที่สอง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2010&group=8&gblog=514 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2010&group=8&gblog=514 Tue, 01 Jun 2010 7:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2010&group=8&gblog=513 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2010&group=8&gblog=513 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2010&group=8&gblog=513 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2010&group=8&gblog=513 Thu, 27 May 2010 8:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-05-2010&group=8&gblog=512 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-05-2010&group=8&gblog=512 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-05-2010&group=8&gblog=512 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-05-2010&group=8&gblog=512 Tue, 25 May 2010 8:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2010&group=8&gblog=511 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2010&group=8&gblog=511 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ผม .. อยากเขียนเรื่องรักสักเรื่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2010&group=8&gblog=511 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2010&group=8&gblog=511 Thu, 20 May 2010 22:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2010&group=8&gblog=509 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2010&group=8&gblog=509 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[". . ." ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2010&group=8&gblog=509 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2010&group=8&gblog=509 Thu, 13 May 2010 21:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2010&group=8&gblog=508 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2010&group=8&gblog=508 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. rain ..?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2010&group=8&gblog=508 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2010&group=8&gblog=508 Wed, 12 May 2010 6:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-04-2010&group=8&gblog=507 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-04-2010&group=8&gblog=507 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. I'll see you soon .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-04-2010&group=8&gblog=507 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-04-2010&group=8&gblog=507 Wed, 28 Apr 2010 0:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2010&group=8&gblog=506 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2010&group=8&gblog=506 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สายลมกลางฤดูร้อน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2010&group=8&gblog=506 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2010&group=8&gblog=506 Tue, 20 Apr 2010 8:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2010&group=8&gblog=505 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2010&group=8&gblog=505 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2010&group=8&gblog=505 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2010&group=8&gblog=505 Sun, 18 Apr 2010 1:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2010&group=8&gblog=504 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2010&group=8&gblog=504 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฝนหน้าร้อน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2010&group=8&gblog=504 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2010&group=8&gblog=504 Sat, 17 Apr 2010 7:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2010&group=8&gblog=503 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2010&group=8&gblog=503 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมษายน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2010&group=8&gblog=503 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2010&group=8&gblog=503 Fri, 09 Apr 2010 7:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2010&group=8&gblog=502 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2010&group=8&gblog=502 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เป็นที่คิดถึง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2010&group=8&gblog=502 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2010&group=8&gblog=502 Tue, 06 Apr 2010 20:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2010&group=8&gblog=500 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2010&group=8&gblog=500 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สัมผัส .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2010&group=8&gblog=500 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2010&group=8&gblog=500 Thu, 01 Apr 2010 7:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2010&group=8&gblog=499 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2010&group=8&gblog=499 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2010&group=8&gblog=499 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2010&group=8&gblog=499 Mon, 29 Mar 2010 8:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2010&group=8&gblog=498 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2010&group=8&gblog=498 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันนี้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2010&group=8&gblog=498 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2010&group=8&gblog=498 Thu, 25 Mar 2010 7:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2010&group=8&gblog=497 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2010&group=8&gblog=497 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เวลา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2010&group=8&gblog=497 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2010&group=8&gblog=497 Sat, 20 Mar 2010 0:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2010&group=8&gblog=496 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2010&group=8&gblog=496 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2010&group=8&gblog=496 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2010&group=8&gblog=496 Thu, 18 Mar 2010 7:55:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2010&group=8&gblog=495 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2010&group=8&gblog=495 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2010&group=8&gblog=495 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2010&group=8&gblog=495 Sun, 14 Mar 2010 22:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2010&group=8&gblog=494 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2010&group=8&gblog=494 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2010&group=8&gblog=494 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2010&group=8&gblog=494 Sat, 13 Mar 2010 7:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2010&group=8&gblog=493 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2010&group=8&gblog=493 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2010&group=8&gblog=493 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2010&group=8&gblog=493 Sat, 06 Mar 2010 7:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2010&group=8&gblog=492 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2010&group=8&gblog=492 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2010&group=8&gblog=492 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2010&group=8&gblog=492 Thu, 04 Mar 2010 8:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-03-2010&group=8&gblog=491 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-03-2010&group=8&gblog=491 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สามมีนาคม..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-03-2010&group=8&gblog=491 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-03-2010&group=8&gblog=491 Wed, 03 Mar 2010 7:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2010&group=8&gblog=490 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2010&group=8&gblog=490 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สองมีนาคม..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2010&group=8&gblog=490 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2010&group=8&gblog=490 Tue, 02 Mar 2010 8:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2010&group=8&gblog=489 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2010&group=8&gblog=489 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2010&group=8&gblog=489 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2010&group=8&gblog=489 Sat, 27 Feb 2010 22:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2010&group=8&gblog=488 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2010&group=8&gblog=488 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2010&group=8&gblog=488 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2010&group=8&gblog=488 Fri, 26 Feb 2010 8:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2010&group=8&gblog=487 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2010&group=8&gblog=487 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. heartbreak warfare .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2010&group=8&gblog=487 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2010&group=8&gblog=487 Thu, 25 Feb 2010 0:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2010&group=8&gblog=486 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2010&group=8&gblog=486 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2010&group=8&gblog=486 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2010&group=8&gblog=486 Tue, 23 Feb 2010 21:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=485 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=485 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. on the same way .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=485 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=485 Sun, 21 Feb 2010 21:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=484 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=484 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. details in the fabric .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=484 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2010&group=8&gblog=484 Sun, 21 Feb 2010 17:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=483 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=483 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ : ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=483 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=483 Thu, 18 Feb 2010 21:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=482 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=482 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. last bloom .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=482 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2010&group=8&gblog=482 Thu, 18 Feb 2010 7:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2010&group=8&gblog=481 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2010&group=8&gblog=481 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2010&group=8&gblog=481 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2010&group=8&gblog=481 Wed, 17 Feb 2010 6:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=8&gblog=480 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=8&gblog=480 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=8&gblog=480 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=8&gblog=480 Mon, 15 Feb 2010 21:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=8&gblog=479 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=8&gblog=479 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[14. 02]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=8&gblog=479 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=8&gblog=479 Sun, 14 Feb 2010 18:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2010&group=8&gblog=478 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2010&group=8&gblog=478 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. new task .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2010&group=8&gblog=478 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2010&group=8&gblog=478 Fri, 12 Feb 2010 8:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2010&group=8&gblog=477 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2010&group=8&gblog=477 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. disguised .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2010&group=8&gblog=477 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2010&group=8&gblog=477 Thu, 11 Feb 2010 8:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2010&group=8&gblog=476 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2010&group=8&gblog=476 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. missing ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2010&group=8&gblog=476 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2010&group=8&gblog=476 Wed, 10 Feb 2010 8:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2010&group=8&gblog=475 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2010&group=8&gblog=475 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. little things .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2010&group=8&gblog=475 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2010&group=8&gblog=475 Mon, 08 Feb 2010 7:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2010&group=8&gblog=474 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2010&group=8&gblog=474 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2010&group=8&gblog=474 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2010&group=8&gblog=474 Fri, 05 Feb 2010 8:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2010&group=8&gblog=473 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2010&group=8&gblog=473 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กุมภาพันธ์ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2010&group=8&gblog=473 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-02-2010&group=8&gblog=473 Mon, 01 Feb 2010 23:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=8&gblog=471 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=8&gblog=471 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=8&gblog=471 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=8&gblog=471 Wed, 27 Jan 2010 8:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2010&group=8&gblog=470 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2010&group=8&gblog=470 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คำถาม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2010&group=8&gblog=470 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2010&group=8&gblog=470 Sat, 23 Jan 2010 14:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2010&group=8&gblog=469 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2010&group=8&gblog=469 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. scent ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2010&group=8&gblog=469 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-01-2010&group=8&gblog=469 Wed, 20 Jan 2010 21:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2010&group=8&gblog=468 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2010&group=8&gblog=468 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ผลิบาน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2010&group=8&gblog=468 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-01-2010&group=8&gblog=468 Fri, 15 Jan 2010 8:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2010&group=8&gblog=467 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2010&group=8&gblog=467 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. displaced ..?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2010&group=8&gblog=467 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2010&group=8&gblog=467 Wed, 13 Jan 2010 8:24:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2010&group=8&gblog=466 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2010&group=8&gblog=466 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..หายใจวันนี้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2010&group=8&gblog=466 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2010&group=8&gblog=466 Mon, 11 Jan 2010 7:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2010&group=8&gblog=465 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2010&group=8&gblog=465 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2010&group=8&gblog=465 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2010&group=8&gblog=465 Sun, 10 Jan 2010 20:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2010&group=8&gblog=464 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2010&group=8&gblog=464 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. what's wrong with this picture ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2010&group=8&gblog=464 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-01-2010&group=8&gblog=464 Thu, 07 Jan 2010 7:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2010&group=8&gblog=463 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2010&group=8&gblog=463 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. I wish you .. L . . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2010&group=8&gblog=463 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2010&group=8&gblog=463 Mon, 04 Jan 2010 7:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2009&group=8&gblog=462 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2009&group=8&gblog=462 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เวลาที่จะมาถึง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2009&group=8&gblog=462 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-12-2009&group=8&gblog=462 Tue, 29 Dec 2009 7:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=460 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=460 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เธอคนนั้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=460 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=460 Sun, 27 Dec 2009 7:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=459 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=459 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บางคืน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=459 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2009&group=8&gblog=459 Sun, 27 Dec 2009 0:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2009&group=8&gblog=458 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2009&group=8&gblog=458 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ในความต่าง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2009&group=8&gblog=458 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2009&group=8&gblog=458 Sat, 26 Dec 2009 8:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2009&group=8&gblog=456 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2009&group=8&gblog=456 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2009&group=8&gblog=456 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2009&group=8&gblog=456 Thu, 24 Dec 2009 21:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2009&group=8&gblog=455 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2009&group=8&gblog=455 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2009&group=8&gblog=455 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-12-2009&group=8&gblog=455 Wed, 23 Dec 2009 15:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2009&group=8&gblog=454 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2009&group=8&gblog=454 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2009&group=8&gblog=454 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2009&group=8&gblog=454 Mon, 21 Dec 2009 8:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2009&group=8&gblog=453 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2009&group=8&gblog=453 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2009&group=8&gblog=453 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-12-2009&group=8&gblog=453 Fri, 18 Dec 2009 7:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=452 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=452 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กระดิ่งลม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=452 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=452 Wed, 16 Dec 2009 14:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=451 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=451 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=451 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2009&group=8&gblog=451 Wed, 16 Dec 2009 1:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2009&group=8&gblog=450 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2009&group=8&gblog=450 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขาเข้า - ขาออก ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2009&group=8&gblog=450 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2009&group=8&gblog=450 Mon, 14 Dec 2009 1:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2009&group=8&gblog=449 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2009&group=8&gblog=449 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คู่กัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2009&group=8&gblog=449 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2009&group=8&gblog=449 Sat, 12 Dec 2009 8:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-12-2009&group=8&gblog=448 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-12-2009&group=8&gblog=448 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-12-2009&group=8&gblog=448 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-12-2009&group=8&gblog=448 Thu, 10 Dec 2009 23:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2009&group=8&gblog=447 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2009&group=8&gblog=447 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เหตุเพราะ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2009&group=8&gblog=447 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2009&group=8&gblog=447 Tue, 08 Dec 2009 22:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=8&gblog=446 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=8&gblog=446 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=8&gblog=446 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=8&gblog=446 Sat, 05 Dec 2009 12:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2009&group=8&gblog=445 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2009&group=8&gblog=445 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2009&group=8&gblog=445 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2009&group=8&gblog=445 Sat, 28 Nov 2009 11:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-11-2009&group=8&gblog=444 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-11-2009&group=8&gblog=444 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-11-2009&group=8&gblog=444 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-11-2009&group=8&gblog=444 Fri, 27 Nov 2009 18:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2009&group=8&gblog=443 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2009&group=8&gblog=443 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 6 am morning side ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2009&group=8&gblog=443 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2009&group=8&gblog=443 Fri, 20 Nov 2009 6:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2009&group=8&gblog=442 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2009&group=8&gblog=442 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2009&group=8&gblog=442 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2009&group=8&gblog=442 Thu, 19 Nov 2009 7:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-11-2009&group=8&gblog=441 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-11-2009&group=8&gblog=441 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-11-2009&group=8&gblog=441 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-11-2009&group=8&gblog=441 Wed, 18 Nov 2009 8:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2009&group=8&gblog=440 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2009&group=8&gblog=440 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. taste of .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2009&group=8&gblog=440 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2009&group=8&gblog=440 Mon, 16 Nov 2009 21:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2009&group=8&gblog=439 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2009&group=8&gblog=439 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เรื่อย ๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2009&group=8&gblog=439 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2009&group=8&gblog=439 Sun, 15 Nov 2009 7:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2009&group=8&gblog=438 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2009&group=8&gblog=438 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2009&group=8&gblog=438 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2009&group=8&gblog=438 Thu, 12 Nov 2009 7:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2009&group=8&gblog=437 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2009&group=8&gblog=437 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..แรงดึงดูด .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2009&group=8&gblog=437 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2009&group=8&gblog=437 Mon, 09 Nov 2009 8:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2009&group=8&gblog=436 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2009&group=8&gblog=436 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2009&group=8&gblog=436 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-11-2009&group=8&gblog=436 Sun, 08 Nov 2009 22:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2009&group=8&gblog=435 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2009&group=8&gblog=435 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2009&group=8&gblog=435 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-10-2009&group=8&gblog=435 Wed, 28 Oct 2009 23:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2009&group=8&gblog=434 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2009&group=8&gblog=434 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. tonight .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2009&group=8&gblog=434 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2009&group=8&gblog=434 Mon, 26 Oct 2009 21:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2009&group=8&gblog=433 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2009&group=8&gblog=433 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2009&group=8&gblog=433 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2009&group=8&gblog=433 Sun, 25 Oct 2009 9:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2009&group=8&gblog=432 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2009&group=8&gblog=432 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สี .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2009&group=8&gblog=432 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-10-2009&group=8&gblog=432 Mon, 19 Oct 2009 7:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2009&group=8&gblog=431 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2009&group=8&gblog=431 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมล็ดพันธุ์ที่จะกลายเป็นไม้ยืนต้น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2009&group=8&gblog=431 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2009&group=8&gblog=431 Thu, 15 Oct 2009 16:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2009&group=8&gblog=430 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2009&group=8&gblog=430 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เล็กน้อย แต่ก็มากมาย ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2009&group=8&gblog=430 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2009&group=8&gblog=430 Wed, 14 Oct 2009 8:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2009&group=8&gblog=429 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2009&group=8&gblog=429 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. just a few .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2009&group=8&gblog=429 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2009&group=8&gblog=429 Sun, 11 Oct 2009 20:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=8&gblog=428 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=8&gblog=428 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=8&gblog=428 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=8&gblog=428 Sat, 10 Oct 2009 15:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2009&group=8&gblog=427 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2009&group=8&gblog=427 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2009&group=8&gblog=427 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2009&group=8&gblog=427 Wed, 07 Oct 2009 7:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2009&group=8&gblog=426 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2009&group=8&gblog=426 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บางเช้าที่เปลี่ยนไป ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2009&group=8&gblog=426 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2009&group=8&gblog=426 Sun, 04 Oct 2009 20:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2009&group=8&gblog=425 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2009&group=8&gblog=425 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2009&group=8&gblog=425 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2009&group=8&gblog=425 Sat, 03 Oct 2009 16:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2009&group=8&gblog=424 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2009&group=8&gblog=424 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กันยายน บนทางเดิม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2009&group=8&gblog=424 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2009&group=8&gblog=424 Tue, 29 Sep 2009 0:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2009&group=8&gblog=422 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2009&group=8&gblog=422 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. wake me up when Sept ends ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2009&group=8&gblog=422 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2009&group=8&gblog=422 Thu, 03 Sep 2009 9:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=8&gblog=421 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=8&gblog=421 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. message .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=8&gblog=421 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=8&gblog=421 Sun, 30 Aug 2009 22:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2009&group=8&gblog=420 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2009&group=8&gblog=420 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2009&group=8&gblog=420 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2009&group=8&gblog=420 Wed, 26 Aug 2009 8:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2009&group=8&gblog=419 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2009&group=8&gblog=419 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. messenger .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2009&group=8&gblog=419 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2009&group=8&gblog=419 Tue, 25 Aug 2009 8:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2009&group=8&gblog=418 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2009&group=8&gblog=418 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2009&group=8&gblog=418 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2009&group=8&gblog=418 Mon, 24 Aug 2009 7:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2009&group=8&gblog=417 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2009&group=8&gblog=417 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คู่ที่เหมาะ ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2009&group=8&gblog=417 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2009&group=8&gblog=417 Sat, 22 Aug 2009 7:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2009&group=8&gblog=416 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2009&group=8&gblog=416 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[delicate .. comfortable]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2009&group=8&gblog=416 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2009&group=8&gblog=416 Fri, 21 Aug 2009 8:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2009&group=8&gblog=415 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2009&group=8&gblog=415 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2009&group=8&gblog=415 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2009&group=8&gblog=415 Wed, 19 Aug 2009 23:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2009&group=8&gblog=414 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2009&group=8&gblog=414 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2009&group=8&gblog=414 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2009&group=8&gblog=414 Mon, 17 Aug 2009 7:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2009&group=8&gblog=413 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2009&group=8&gblog=413 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2009&group=8&gblog=413 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2009&group=8&gblog=413 Sun, 16 Aug 2009 11:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2009&group=8&gblog=412 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2009&group=8&gblog=412 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..uncontrollable variables..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2009&group=8&gblog=412 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2009&group=8&gblog=412 Sat, 15 Aug 2009 8:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2009&group=8&gblog=411 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2009&group=8&gblog=411 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2009&group=8&gblog=411 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2009&group=8&gblog=411 Wed, 12 Aug 2009 16:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2009&group=8&gblog=410 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2009&group=8&gblog=410 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2009&group=8&gblog=410 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2009&group=8&gblog=410 Mon, 10 Aug 2009 7:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2009&group=8&gblog=409 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2009&group=8&gblog=409 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2009&group=8&gblog=409 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2009&group=8&gblog=409 Sun, 09 Aug 2009 8:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-08-2009&group=8&gblog=408 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-08-2009&group=8&gblog=408 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. next station ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-08-2009&group=8&gblog=408 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-08-2009&group=8&gblog=408 Fri, 07 Aug 2009 7:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2009&group=8&gblog=407 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2009&group=8&gblog=407 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2009&group=8&gblog=407 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2009&group=8&gblog=407 Wed, 05 Aug 2009 21:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2009&group=8&gblog=406 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2009&group=8&gblog=406 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2009&group=8&gblog=406 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2009&group=8&gblog=406 Sun, 02 Aug 2009 9:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2009&group=8&gblog=405 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2009&group=8&gblog=405 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. forgetful ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2009&group=8&gblog=405 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2009&group=8&gblog=405 Sat, 01 Aug 2009 8:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2009&group=8&gblog=404 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2009&group=8&gblog=404 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. plain .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2009&group=8&gblog=404 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2009&group=8&gblog=404 Fri, 31 Jul 2009 8:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2009&group=8&gblog=403 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2009&group=8&gblog=403 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..lost then found ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2009&group=8&gblog=403 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2009&group=8&gblog=403 Wed, 29 Jul 2009 9:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2009&group=8&gblog=402 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2009&group=8&gblog=402 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2009&group=8&gblog=402 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2009&group=8&gblog=402 Tue, 28 Jul 2009 7:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2009&group=8&gblog=401 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2009&group=8&gblog=401 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. lately i .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2009&group=8&gblog=401 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2009&group=8&gblog=401 Fri, 24 Jul 2009 23:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2009&group=8&gblog=400 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2009&group=8&gblog=400 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ในที่สุด..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2009&group=8&gblog=400 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2009&group=8&gblog=400 Thu, 23 Jul 2009 22:37:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2009&group=8&gblog=399 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2009&group=8&gblog=399 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a man who .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2009&group=8&gblog=399 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2009&group=8&gblog=399 Sun, 19 Jul 2009 9:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-07-2009&group=8&gblog=398 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-07-2009&group=8&gblog=398 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-07-2009&group=8&gblog=398 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-07-2009&group=8&gblog=398 Sat, 18 Jul 2009 22:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2009&group=8&gblog=394 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2009&group=8&gblog=394 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ailleurs.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2009&group=8&gblog=394 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2009&group=8&gblog=394 Fri, 03 Jul 2009 21:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-07-2009&group=8&gblog=393 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-07-2009&group=8&gblog=393 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-07-2009&group=8&gblog=393 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-07-2009&group=8&gblog=393 Thu, 02 Jul 2009 8:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2009&group=8&gblog=392 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2009&group=8&gblog=392 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 5.50 am ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2009&group=8&gblog=392 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2009&group=8&gblog=392 Tue, 30 Jun 2009 8:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2009&group=8&gblog=391 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2009&group=8&gblog=391 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2009&group=8&gblog=391 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2009&group=8&gblog=391 Mon, 29 Jun 2009 8:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2009&group=8&gblog=390 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2009&group=8&gblog=390 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. จังหวะที่ไม่ตรงกัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2009&group=8&gblog=390 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-06-2009&group=8&gblog=390 Thu, 25 Jun 2009 20:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2009&group=8&gblog=389 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2009&group=8&gblog=389 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คืนนี้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2009&group=8&gblog=389 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-06-2009&group=8&gblog=389 Tue, 23 Jun 2009 17:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-06-2009&group=8&gblog=388 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-06-2009&group=8&gblog=388 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-06-2009&group=8&gblog=388 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-06-2009&group=8&gblog=388 Sat, 20 Jun 2009 17:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2009&group=8&gblog=387 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2009&group=8&gblog=387 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันนี้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2009&group=8&gblog=387 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2009&group=8&gblog=387 Fri, 19 Jun 2009 21:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2009&group=8&gblog=386 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2009&group=8&gblog=386 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Part time lovers..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2009&group=8&gblog=386 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2009&group=8&gblog=386 Thu, 18 Jun 2009 7:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-06-2009&group=8&gblog=385 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-06-2009&group=8&gblog=385 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รู้สึก ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-06-2009&group=8&gblog=385 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-06-2009&group=8&gblog=385 Wed, 17 Jun 2009 8:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2009&group=8&gblog=383 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2009&group=8&gblog=383 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2009&group=8&gblog=383 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2009&group=8&gblog=383 Wed, 10 Jun 2009 8:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2009&group=8&gblog=382 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2009&group=8&gblog=382 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ระลึกถึง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2009&group=8&gblog=382 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2009&group=8&gblog=382 Tue, 09 Jun 2009 0:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2009&group=8&gblog=381 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2009&group=8&gblog=381 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุด .. คิด .. ทำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2009&group=8&gblog=381 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2009&group=8&gblog=381 Mon, 08 Jun 2009 7:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2009&group=8&gblog=380 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2009&group=8&gblog=380 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[หายใจไปพร้อม ๆ กัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2009&group=8&gblog=380 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2009&group=8&gblog=380 Fri, 05 Jun 2009 8:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2009&group=8&gblog=379 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2009&group=8&gblog=379 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่นี่ ที่นั่น วันนี้ บางวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2009&group=8&gblog=379 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2009&group=8&gblog=379 Sat, 30 May 2009 11:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2009&group=8&gblog=378 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2009&group=8&gblog=378 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อม .. โยง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2009&group=8&gblog=378 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2009&group=8&gblog=378 Fri, 29 May 2009 13:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2009&group=8&gblog=377 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2009&group=8&gblog=377 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วคุณล่ะ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2009&group=8&gblog=377 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2009&group=8&gblog=377 Thu, 28 May 2009 7:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2009&group=8&gblog=376 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2009&group=8&gblog=376 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วคืนนี้ ฝนจะตกอีกไหม ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2009&group=8&gblog=376 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2009&group=8&gblog=376 Wed, 20 May 2009 20:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2009&group=8&gblog=375 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2009&group=8&gblog=375 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. deja vu ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2009&group=8&gblog=375 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2009&group=8&gblog=375 Thu, 07 May 2009 23:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2009&group=8&gblog=374 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2009&group=8&gblog=374 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. away .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2009&group=8&gblog=374 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2009&group=8&gblog=374 Fri, 17 Apr 2009 9:26:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2009&group=8&gblog=373 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2009&group=8&gblog=373 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2009&group=8&gblog=373 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2009&group=8&gblog=373 Wed, 15 Apr 2009 11:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2009&group=8&gblog=372 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2009&group=8&gblog=372 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2009&group=8&gblog=372 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2009&group=8&gblog=372 Tue, 14 Apr 2009 11:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2009&group=8&gblog=370 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2009&group=8&gblog=370 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ห่าง ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2009&group=8&gblog=370 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2009&group=8&gblog=370 Sat, 11 Apr 2009 10:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2009&group=8&gblog=369 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2009&group=8&gblog=369 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2009&group=8&gblog=369 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2009&group=8&gblog=369 Fri, 10 Apr 2009 12:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2009&group=8&gblog=368 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2009&group=8&gblog=368 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หลากหลาย .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2009&group=8&gblog=368 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2009&group=8&gblog=368 Thu, 09 Apr 2009 8:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2009&group=8&gblog=367 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2009&group=8&gblog=367 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2009&group=8&gblog=367 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2009&group=8&gblog=367 Mon, 06 Apr 2009 18:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2009&group=8&gblog=366 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2009&group=8&gblog=366 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2009&group=8&gblog=366 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2009&group=8&gblog=366 Fri, 03 Apr 2009 16:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2009&group=8&gblog=365 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2009&group=8&gblog=365 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2009&group=8&gblog=365 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2009&group=8&gblog=365 Thu, 02 Apr 2009 15:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2009&group=8&gblog=364 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2009&group=8&gblog=364 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2009&group=8&gblog=364 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2009&group=8&gblog=364 Wed, 01 Apr 2009 21:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2009&group=8&gblog=363 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2009&group=8&gblog=363 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2009&group=8&gblog=363 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2009&group=8&gblog=363 Tue, 31 Mar 2009 21:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2009&group=8&gblog=362 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2009&group=8&gblog=362 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. yesterday .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2009&group=8&gblog=362 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2009&group=8&gblog=362 Sun, 29 Mar 2009 21:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2009&group=8&gblog=361 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2009&group=8&gblog=361 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2009&group=8&gblog=361 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2009&group=8&gblog=361 Thu, 26 Mar 2009 21:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2009&group=8&gblog=360 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2009&group=8&gblog=360 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2009&group=8&gblog=360 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2009&group=8&gblog=360 Tue, 24 Mar 2009 21:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2009&group=8&gblog=359 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2009&group=8&gblog=359 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2009&group=8&gblog=359 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2009&group=8&gblog=359 Mon, 23 Mar 2009 8:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2009&group=8&gblog=358 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2009&group=8&gblog=358 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2009&group=8&gblog=358 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2009&group=8&gblog=358 Fri, 20 Mar 2009 13:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2009&group=8&gblog=357 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2009&group=8&gblog=357 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2009&group=8&gblog=357 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2009&group=8&gblog=357 Thu, 19 Mar 2009 9:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2009&group=8&gblog=356 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2009&group=8&gblog=356 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2009&group=8&gblog=356 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2009&group=8&gblog=356 Sun, 15 Mar 2009 11:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2009&group=8&gblog=355 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2009&group=8&gblog=355 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2009&group=8&gblog=355 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2009&group=8&gblog=355 Fri, 13 Mar 2009 10:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2009&group=8&gblog=354 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2009&group=8&gblog=354 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2009&group=8&gblog=354 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2009&group=8&gblog=354 Thu, 12 Mar 2009 21:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2009&group=8&gblog=353 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2009&group=8&gblog=353 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2009&group=8&gblog=353 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2009&group=8&gblog=353 Mon, 09 Mar 2009 22:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2009&group=8&gblog=352 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2009&group=8&gblog=352 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก็แค่ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2009&group=8&gblog=352 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-03-2009&group=8&gblog=352 Sun, 08 Mar 2009 20:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2009&group=8&gblog=351 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2009&group=8&gblog=351 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2009&group=8&gblog=351 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2009&group=8&gblog=351 Fri, 06 Mar 2009 17:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2009&group=8&gblog=350 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2009&group=8&gblog=350 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2009&group=8&gblog=350 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2009&group=8&gblog=350 Thu, 05 Mar 2009 17:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=349 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=349 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=349 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=349 Sun, 01 Mar 2009 17:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=348 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=348 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=348 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2009&group=8&gblog=348 Sun, 01 Mar 2009 17:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2009&group=8&gblog=347 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2009&group=8&gblog=347 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. summer scent .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2009&group=8&gblog=347 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2009&group=8&gblog=347 Sat, 28 Feb 2009 17:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2009&group=8&gblog=346 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2009&group=8&gblog=346 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2009&group=8&gblog=346 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-02-2009&group=8&gblog=346 Fri, 27 Feb 2009 17:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2009&group=8&gblog=345 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2009&group=8&gblog=345 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2009&group=8&gblog=345 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2009&group=8&gblog=345 Thu, 26 Feb 2009 17:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2009&group=8&gblog=344 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2009&group=8&gblog=344 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2009&group=8&gblog=344 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2009&group=8&gblog=344 Tue, 24 Feb 2009 17:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2009&group=8&gblog=343 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2009&group=8&gblog=343 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2009&group=8&gblog=343 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-02-2009&group=8&gblog=343 Mon, 23 Feb 2009 17:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2009&group=8&gblog=342 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2009&group=8&gblog=342 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2009&group=8&gblog=342 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2009&group=8&gblog=342 Thu, 19 Feb 2009 17:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=339 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=339 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสพ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=339 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=339 Mon, 16 Feb 2009 0:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=338 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=338 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=338 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2009&group=8&gblog=338 Mon, 16 Feb 2009 8:44:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2009&group=8&gblog=334 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2009&group=8&gblog=334 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2009&group=8&gblog=334 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2009&group=8&gblog=334 Thu, 12 Feb 2009 23:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=333 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=333 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก็ดีเหมือนกัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=333 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=333 Tue, 10 Feb 2009 23:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=332 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=332 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อย่างไร ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=332 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2009&group=8&gblog=332 Tue, 10 Feb 2009 13:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2009&group=8&gblog=331 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2009&group=8&gblog=331 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2009&group=8&gblog=331 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-02-2009&group=8&gblog=331 Sun, 08 Feb 2009 1:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2009&group=8&gblog=330 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2009&group=8&gblog=330 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2009&group=8&gblog=330 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2009&group=8&gblog=330 Fri, 06 Feb 2009 6:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=328 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=328 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=328 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=328 Wed, 04 Feb 2009 10:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=327 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=327 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=327 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2009&group=8&gblog=327 Wed, 04 Feb 2009 10:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2009&group=8&gblog=326 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2009&group=8&gblog=326 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2009&group=8&gblog=326 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2009&group=8&gblog=326 Thu, 29 Jan 2009 7:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2009&group=8&gblog=325 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2009&group=8&gblog=325 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. change ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2009&group=8&gblog=325 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2009&group=8&gblog=325 Tue, 27 Jan 2009 0:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2009&group=8&gblog=324 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2009&group=8&gblog=324 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2009&group=8&gblog=324 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2009&group=8&gblog=324 Sun, 25 Jan 2009 16:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2009&group=8&gblog=323 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2009&group=8&gblog=323 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. pull the air in .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2009&group=8&gblog=323 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2009&group=8&gblog=323 Sat, 24 Jan 2009 15:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2009&group=8&gblog=322 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2009&group=8&gblog=322 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2009&group=8&gblog=322 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2009&group=8&gblog=322 Fri, 23 Jan 2009 21:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2009&group=8&gblog=320 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2009&group=8&gblog=320 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2009&group=8&gblog=320 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2009&group=8&gblog=320 Thu, 22 Jan 2009 8:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2009&group=8&gblog=319 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2009&group=8&gblog=319 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อีกหนึ่งวัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2009&group=8&gblog=319 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2009&group=8&gblog=319 Wed, 21 Jan 2009 17:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2009&group=8&gblog=318 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2009&group=8&gblog=318 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2009&group=8&gblog=318 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2009&group=8&gblog=318 Mon, 19 Jan 2009 8:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=8&gblog=317 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=8&gblog=317 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=8&gblog=317 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=8&gblog=317 Sun, 18 Jan 2009 22:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2009&group=8&gblog=316 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2009&group=8&gblog=316 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2009&group=8&gblog=316 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-01-2009&group=8&gblog=316 Tue, 13 Jan 2009 21:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2009&group=8&gblog=315 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2009&group=8&gblog=315 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมื่อสายตาเราเจอกัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2009&group=8&gblog=315 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-01-2009&group=8&gblog=315 Sun, 11 Jan 2009 22:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2009&group=8&gblog=314 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2009&group=8&gblog=314 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2009&group=8&gblog=314 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2009&group=8&gblog=314 Sat, 10 Jan 2009 14:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2009&group=8&gblog=313 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2009&group=8&gblog=313 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2009&group=8&gblog=313 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2009&group=8&gblog=313 Fri, 09 Jan 2009 8:41:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2008&group=8&gblog=309 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2008&group=8&gblog=309 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..เวลาที่ผ่านมา และเวลาที่จะถึง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2008&group=8&gblog=309 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-12-2008&group=8&gblog=309 Tue, 30 Dec 2008 10:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2008&group=8&gblog=308 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2008&group=8&gblog=308 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2008&group=8&gblog=308 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2008&group=8&gblog=308 Sat, 27 Dec 2008 11:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2008&group=8&gblog=307 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2008&group=8&gblog=307 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2008&group=8&gblog=307 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-12-2008&group=8&gblog=307 Wed, 24 Dec 2008 10:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2008&group=8&gblog=306 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2008&group=8&gblog=306 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2008&group=8&gblog=306 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2008&group=8&gblog=306 Sun, 21 Dec 2008 9:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2008&group=8&gblog=305 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2008&group=8&gblog=305 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 6 am. morningside..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2008&group=8&gblog=305 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2008&group=8&gblog=305 Sat, 20 Dec 2008 9:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-12-2008&group=8&gblog=304 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-12-2008&group=8&gblog=304 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-12-2008&group=8&gblog=304 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-12-2008&group=8&gblog=304 Fri, 19 Dec 2008 9:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2008&group=8&gblog=302 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2008&group=8&gblog=302 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ทิศของทาง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2008&group=8&gblog=302 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2008&group=8&gblog=302 Tue, 16 Dec 2008 19:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2008&group=8&gblog=301 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2008&group=8&gblog=301 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2008&group=8&gblog=301 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2008&group=8&gblog=301 Sun, 14 Dec 2008 13:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2008&group=8&gblog=300 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2008&group=8&gblog=300 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2008&group=8&gblog=300 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2008&group=8&gblog=300 Fri, 12 Dec 2008 23:44:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-12-2008&group=8&gblog=299 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-12-2008&group=8&gblog=299 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-12-2008&group=8&gblog=299 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-12-2008&group=8&gblog=299 Thu, 11 Dec 2008 23:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2008&group=8&gblog=298 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2008&group=8&gblog=298 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2008&group=8&gblog=298 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-12-2008&group=8&gblog=298 Tue, 09 Dec 2008 17:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2008&group=8&gblog=297 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2008&group=8&gblog=297 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2008&group=8&gblog=297 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2008&group=8&gblog=297 Sun, 07 Dec 2008 17:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2008&group=8&gblog=296 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2008&group=8&gblog=296 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ไม่แตกต่าง..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2008&group=8&gblog=296 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2008&group=8&gblog=296 Sat, 06 Dec 2008 14:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2008&group=8&gblog=295 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2008&group=8&gblog=295 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2008&group=8&gblog=295 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2008&group=8&gblog=295 Fri, 05 Dec 2008 15:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2008&group=8&gblog=294 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2008&group=8&gblog=294 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2008&group=8&gblog=294 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2008&group=8&gblog=294 Wed, 03 Dec 2008 8:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2008&group=8&gblog=293 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2008&group=8&gblog=293 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2008&group=8&gblog=293 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2008&group=8&gblog=293 Mon, 01 Dec 2008 8:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2008&group=8&gblog=292 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2008&group=8&gblog=292 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2008&group=8&gblog=292 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-11-2008&group=8&gblog=292 Sun, 30 Nov 2008 8:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2008&group=8&gblog=290 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2008&group=8&gblog=290 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2008&group=8&gblog=290 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2008&group=8&gblog=290 Fri, 28 Nov 2008 7:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-11-2008&group=8&gblog=289 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-11-2008&group=8&gblog=289 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-11-2008&group=8&gblog=289 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-11-2008&group=8&gblog=289 Tue, 25 Nov 2008 8:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-11-2008&group=8&gblog=288 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-11-2008&group=8&gblog=288 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. desert in the dark ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-11-2008&group=8&gblog=288 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-11-2008&group=8&gblog=288 Mon, 24 Nov 2008 12:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-11-2008&group=8&gblog=287 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-11-2008&group=8&gblog=287 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. one morning ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-11-2008&group=8&gblog=287 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-11-2008&group=8&gblog=287 Sat, 22 Nov 2008 12:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2008&group=8&gblog=286 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2008&group=8&gblog=286 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2008&group=8&gblog=286 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2008&group=8&gblog=286 Fri, 21 Nov 2008 8:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2008&group=8&gblog=285 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2008&group=8&gblog=285 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2008&group=8&gblog=285 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2008&group=8&gblog=285 Thu, 20 Nov 2008 7:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2008&group=8&gblog=284 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2008&group=8&gblog=284 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2008&group=8&gblog=284 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2008&group=8&gblog=284 Wed, 19 Nov 2008 8:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2008&group=8&gblog=283 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2008&group=8&gblog=283 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2008&group=8&gblog=283 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2008&group=8&gblog=283 Mon, 17 Nov 2008 8:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2008&group=8&gblog=282 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2008&group=8&gblog=282 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2008&group=8&gblog=282 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-11-2008&group=8&gblog=282 Sun, 16 Nov 2008 22:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2008&group=8&gblog=281 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2008&group=8&gblog=281 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2008&group=8&gblog=281 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-11-2008&group=8&gblog=281 Sat, 15 Nov 2008 9:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-11-2008&group=8&gblog=280 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-11-2008&group=8&gblog=280 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[winter chill in town..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-11-2008&group=8&gblog=280 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-11-2008&group=8&gblog=280 Fri, 14 Nov 2008 8:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2008&group=8&gblog=279 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2008&group=8&gblog=279 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2008&group=8&gblog=279 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-11-2008&group=8&gblog=279 Wed, 12 Nov 2008 8:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2008&group=8&gblog=278 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2008&group=8&gblog=278 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2008&group=8&gblog=278 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2008&group=8&gblog=278 Tue, 11 Nov 2008 7:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2008&group=8&gblog=277 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2008&group=8&gblog=277 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ความสุข .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2008&group=8&gblog=277 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-11-2008&group=8&gblog=277 Sun, 09 Nov 2008 20:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2008&group=8&gblog=276 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2008&group=8&gblog=276 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อีกวัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2008&group=8&gblog=276 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2008&group=8&gblog=276 Fri, 07 Nov 2008 7:53:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2008&group=8&gblog=275 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2008&group=8&gblog=275 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2008&group=8&gblog=275 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2008&group=8&gblog=275 Tue, 04 Nov 2008 10:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-11-2008&group=8&gblog=274 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-11-2008&group=8&gblog=274 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ผ่าน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-11-2008&group=8&gblog=274 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-11-2008&group=8&gblog=274 Sun, 02 Nov 2008 22:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2008&group=8&gblog=273 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2008&group=8&gblog=273 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Another Friday ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2008&group=8&gblog=273 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2008&group=8&gblog=273 Fri, 31 Oct 2008 9:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2008&group=8&gblog=271 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2008&group=8&gblog=271 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..Wake up ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2008&group=8&gblog=271 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2008&group=8&gblog=271 Thu, 30 Oct 2008 12:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2008&group=8&gblog=269 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2008&group=8&gblog=269 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2008&group=8&gblog=269 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-10-2008&group=8&gblog=269 Mon, 27 Oct 2008 1:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2008&group=8&gblog=268 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2008&group=8&gblog=268 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sunday morning ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2008&group=8&gblog=268 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2008&group=8&gblog=268 Sun, 26 Oct 2008 7:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2008&group=8&gblog=267 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2008&group=8&gblog=267 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ข้อความ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2008&group=8&gblog=267 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2008&group=8&gblog=267 Thu, 23 Oct 2008 22:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2008&group=8&gblog=266 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2008&group=8&gblog=266 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. breath .. another day ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2008&group=8&gblog=266 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-10-2008&group=8&gblog=266 Wed, 22 Oct 2008 6:57:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2008&group=8&gblog=265 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2008&group=8&gblog=265 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2008&group=8&gblog=265 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2008&group=8&gblog=265 Sat, 18 Oct 2008 12:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2008&group=8&gblog=264 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2008&group=8&gblog=264 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sometimes ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2008&group=8&gblog=264 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-10-2008&group=8&gblog=264 Fri, 17 Oct 2008 8:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2008&group=8&gblog=263 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2008&group=8&gblog=263 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the air tonight ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2008&group=8&gblog=263 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2008&group=8&gblog=263 Thu, 16 Oct 2008 7:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2008&group=8&gblog=260 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2008&group=8&gblog=260 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. @ night ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2008&group=8&gblog=260 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2008&group=8&gblog=260 Sat, 11 Oct 2008 1:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2008&group=8&gblog=258 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2008&group=8&gblog=258 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2008&group=8&gblog=258 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-10-2008&group=8&gblog=258 Wed, 08 Oct 2008 8:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=257 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=257 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แล้วผมจะคิดถึงคุณ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=257 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=257 Mon, 06 Oct 2008 8:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=256 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=256 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=256 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2008&group=8&gblog=256 Mon, 06 Oct 2008 7:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2008&group=8&gblog=255 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2008&group=8&gblog=255 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. morning cup .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2008&group=8&gblog=255 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2008&group=8&gblog=255 Sat, 04 Oct 2008 7:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2008&group=8&gblog=254 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2008&group=8&gblog=254 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หอม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2008&group=8&gblog=254 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2008&group=8&gblog=254 Fri, 03 Oct 2008 0:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2008&group=8&gblog=252 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2008&group=8&gblog=252 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2008&group=8&gblog=252 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2008&group=8&gblog=252 Wed, 01 Oct 2008 8:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2008&group=8&gblog=251 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2008&group=8&gblog=251 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. when September ends ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2008&group=8&gblog=251 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-09-2008&group=8&gblog=251 Tue, 30 Sep 2008 8:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2008&group=8&gblog=250 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2008&group=8&gblog=250 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..when it rains ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2008&group=8&gblog=250 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2008&group=8&gblog=250 Sun, 28 Sep 2008 6:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2008&group=8&gblog=249 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2008&group=8&gblog=249 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. those little things ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2008&group=8&gblog=249 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-09-2008&group=8&gblog=249 Sat, 27 Sep 2008 21:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2008&group=8&gblog=248 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2008&group=8&gblog=248 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2008&group=8&gblog=248 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-09-2008&group=8&gblog=248 Thu, 25 Sep 2008 8:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2008&group=8&gblog=247 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2008&group=8&gblog=247 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2008&group=8&gblog=247 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2008&group=8&gblog=247 Tue, 23 Sep 2008 8:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2008&group=8&gblog=246 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2008&group=8&gblog=246 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2008&group=8&gblog=246 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-09-2008&group=8&gblog=246 Sun, 21 Sep 2008 19:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-09-2008&group=8&gblog=245 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-09-2008&group=8&gblog=245 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-09-2008&group=8&gblog=245 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-09-2008&group=8&gblog=245 Thu, 18 Sep 2008 7:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2008&group=8&gblog=244 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2008&group=8&gblog=244 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2008&group=8&gblog=244 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2008&group=8&gblog=244 Wed, 17 Sep 2008 8:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=242 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=242 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=242 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=242 Sun, 14 Sep 2008 0:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=241 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=241 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=241 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-09-2008&group=8&gblog=241 Sun, 14 Sep 2008 2:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2008&group=8&gblog=240 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2008&group=8&gblog=240 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2008&group=8&gblog=240 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-09-2008&group=8&gblog=240 Fri, 12 Sep 2008 14:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2008&group=8&gblog=239 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2008&group=8&gblog=239 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. และฝนก็ยังจะตกต่อไป ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2008&group=8&gblog=239 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2008&group=8&gblog=239 Thu, 11 Sep 2008 12:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-09-2008&group=8&gblog=238 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-09-2008&group=8&gblog=238 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-09-2008&group=8&gblog=238 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-09-2008&group=8&gblog=238 Mon, 08 Sep 2008 8:06:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2008&group=8&gblog=237 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2008&group=8&gblog=237 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. จันทร์เสี้ยว .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2008&group=8&gblog=237 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2008&group=8&gblog=237 Wed, 03 Sep 2008 7:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2008&group=8&gblog=235 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2008&group=8&gblog=235 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2008&group=8&gblog=235 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2008&group=8&gblog=235 Mon, 01 Sep 2008 22:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2008&group=8&gblog=234 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2008&group=8&gblog=234 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. freeze ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2008&group=8&gblog=234 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2008&group=8&gblog=234 Tue, 26 Aug 2008 7:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2008&group=8&gblog=232 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2008&group=8&gblog=232 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2008&group=8&gblog=232 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-08-2008&group=8&gblog=232 Sun, 24 Aug 2008 23:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2008&group=8&gblog=231 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2008&group=8&gblog=231 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2008&group=8&gblog=231 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2008&group=8&gblog=231 Sat, 23 Aug 2008 7:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2008&group=8&gblog=230 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2008&group=8&gblog=230 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เลือนลาง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2008&group=8&gblog=230 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-08-2008&group=8&gblog=230 Fri, 22 Aug 2008 23:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2008&group=8&gblog=229 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2008&group=8&gblog=229 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2008&group=8&gblog=229 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2008&group=8&gblog=229 Wed, 20 Aug 2008 8:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2008&group=8&gblog=228 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2008&group=8&gblog=228 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2008&group=8&gblog=228 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2008&group=8&gblog=228 Sun, 17 Aug 2008 8:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2008&group=8&gblog=227 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2008&group=8&gblog=227 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ส่งไป พร้อมแนบความคิดถึง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2008&group=8&gblog=227 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2008&group=8&gblog=227 Sat, 16 Aug 2008 13:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2008&group=8&gblog=226 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2008&group=8&gblog=226 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เหตุการณ์ฝั่งนี้ เลวร้ายพอๆกัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2008&group=8&gblog=226 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2008&group=8&gblog=226 Fri, 15 Aug 2008 20:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-08-2008&group=8&gblog=225 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-08-2008&group=8&gblog=225 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. และฝน ก็ยังคงจะตกต่อไป ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-08-2008&group=8&gblog=225 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-08-2008&group=8&gblog=225 Thu, 14 Aug 2008 8:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2008&group=8&gblog=223 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2008&group=8&gblog=223 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. K's choice ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2008&group=8&gblog=223 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2008&group=8&gblog=223 Mon, 11 Aug 2008 0:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2008&group=8&gblog=222 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2008&group=8&gblog=222 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อุ่น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2008&group=8&gblog=222 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2008&group=8&gblog=222 Sun, 10 Aug 2008 17:09:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2008&group=8&gblog=221 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2008&group=8&gblog=221 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2008&group=8&gblog=221 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-08-2008&group=8&gblog=221 Sat, 09 Aug 2008 13:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2008&group=8&gblog=220 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2008&group=8&gblog=220 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2008&group=8&gblog=220 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2008&group=8&gblog=220 Wed, 06 Aug 2008 5:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2008&group=8&gblog=219 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2008&group=8&gblog=219 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หา ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2008&group=8&gblog=219 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2008&group=8&gblog=219 Tue, 05 Aug 2008 7:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-08-2008&group=8&gblog=218 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-08-2008&group=8&gblog=218 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in my thought .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-08-2008&group=8&gblog=218 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-08-2008&group=8&gblog=218 Mon, 04 Aug 2008 7:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2008&group=8&gblog=217 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2008&group=8&gblog=217 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. light up the darkness .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2008&group=8&gblog=217 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2008&group=8&gblog=217 Sun, 03 Aug 2008 22:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2008&group=8&gblog=216 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2008&group=8&gblog=216 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Lonely soldier, go home ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2008&group=8&gblog=216 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2008&group=8&gblog=216 Fri, 01 Aug 2008 19:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2008&group=8&gblog=215 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2008&group=8&gblog=215 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รู้สึก .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2008&group=8&gblog=215 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2008&group=8&gblog=215 Thu, 31 Jul 2008 8:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=214 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=214 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รส หวาน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=214 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=214 Tue, 29 Jul 2008 8:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=213 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=213 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. midnight lullaby ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=213 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2008&group=8&gblog=213 Tue, 29 Jul 2008 1:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2008&group=8&gblog=212 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2008&group=8&gblog=212 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ปรับ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2008&group=8&gblog=212 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2008&group=8&gblog=212 Mon, 28 Jul 2008 20:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2008&group=8&gblog=211 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2008&group=8&gblog=211 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2008&group=8&gblog=211 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2008&group=8&gblog=211 Sun, 27 Jul 2008 1:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-07-2008&group=8&gblog=209 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-07-2008&group=8&gblog=209 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-07-2008&group=8&gblog=209 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-07-2008&group=8&gblog=209 Fri, 25 Jul 2008 1:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2008&group=8&gblog=208 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2008&group=8&gblog=208 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2008&group=8&gblog=208 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-07-2008&group=8&gblog=208 Thu, 24 Jul 2008 0:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2008&group=8&gblog=207 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2008&group=8&gblog=207 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2008&group=8&gblog=207 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2008&group=8&gblog=207 Wed, 23 Jul 2008 0:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2008&group=8&gblog=206 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2008&group=8&gblog=206 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2008&group=8&gblog=206 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2008&group=8&gblog=206 Tue, 22 Jul 2008 0:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=204 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=204 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ค่ำคืนดีๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=204 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=204 Sun, 20 Jul 2008 23:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=203 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=203 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..อืมม ก็พอ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=203 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2008&group=8&gblog=203 Sun, 20 Jul 2008 1:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2008&group=8&gblog=202 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2008&group=8&gblog=202 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2008&group=8&gblog=202 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-07-2008&group=8&gblog=202 Sat, 19 Jul 2008 11:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2008&group=8&gblog=200 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2008&group=8&gblog=200 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2008&group=8&gblog=200 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2008&group=8&gblog=200 Thu, 17 Jul 2008 11:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-07-2008&group=8&gblog=199 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-07-2008&group=8&gblog=199 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. upset ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-07-2008&group=8&gblog=199 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-07-2008&group=8&gblog=199 Wed, 16 Jul 2008 8:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2008&group=8&gblog=198 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2008&group=8&gblog=198 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2008&group=8&gblog=198 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2008&group=8&gblog=198 Tue, 15 Jul 2008 8:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2008&group=8&gblog=197 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2008&group=8&gblog=197 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมื่อถึงเวลา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2008&group=8&gblog=197 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-07-2008&group=8&gblog=197 Sun, 13 Jul 2008 21:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-07-2008&group=8&gblog=196 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-07-2008&group=8&gblog=196 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-07-2008&group=8&gblog=196 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-07-2008&group=8&gblog=196 Fri, 11 Jul 2008 6:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2008&group=8&gblog=195 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2008&group=8&gblog=195 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 1 or 2 ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2008&group=8&gblog=195 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2008&group=8&gblog=195 Thu, 10 Jul 2008 9:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2008&group=8&gblog=194 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2008&group=8&gblog=194 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. take me .. far away]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2008&group=8&gblog=194 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2008&group=8&gblog=194 Wed, 09 Jul 2008 7:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-07-2008&group=8&gblog=193 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-07-2008&group=8&gblog=193 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. back to you ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-07-2008&group=8&gblog=193 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-07-2008&group=8&gblog=193 Tue, 08 Jul 2008 6:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2008&group=8&gblog=192 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2008&group=8&gblog=192 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. hey love ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2008&group=8&gblog=192 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-07-2008&group=8&gblog=192 Sun, 06 Jul 2008 14:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2008&group=8&gblog=191 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2008&group=8&gblog=191 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..and i'll wait for you if you ask me to ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2008&group=8&gblog=191 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-07-2008&group=8&gblog=191 Sat, 05 Jul 2008 14:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2008&group=8&gblog=190 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2008&group=8&gblog=190 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2008&group=8&gblog=190 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-07-2008&group=8&gblog=190 Thu, 03 Jul 2008 8:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2008&group=8&gblog=188 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2008&group=8&gblog=188 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. your ghost ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2008&group=8&gblog=188 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2008&group=8&gblog=188 Tue, 01 Jul 2008 7:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2008&group=8&gblog=187 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2008&group=8&gblog=187 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2008&group=8&gblog=187 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-06-2008&group=8&gblog=187 Mon, 30 Jun 2008 21:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2008&group=8&gblog=186 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2008&group=8&gblog=186 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2008&group=8&gblog=186 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-06-2008&group=8&gblog=186 Sun, 29 Jun 2008 8:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2008&group=8&gblog=185 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2008&group=8&gblog=185 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 4 pictures ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2008&group=8&gblog=185 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2008&group=8&gblog=185 Sat, 28 Jun 2008 7:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2008&group=8&gblog=184 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2008&group=8&gblog=184 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a mess ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2008&group=8&gblog=184 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2008&group=8&gblog=184 Fri, 27 Jun 2008 8:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2008&group=8&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2008&group=8&gblog=182 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หนึ่งในไม่กี่คน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2008&group=8&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-06-2008&group=8&gblog=182 Tue, 24 Jun 2008 8:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2008&group=8&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2008&group=8&gblog=181 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2008&group=8&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-06-2008&group=8&gblog=181 Sun, 22 Jun 2008 12:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=180 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=180 Sat, 21 Jun 2008 13:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=179 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ปล่อยมันไป ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-06-2008&group=8&gblog=179 Sat, 21 Jun 2008 0:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2008&group=8&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2008&group=8&gblog=177 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..sweet September ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2008&group=8&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2008&group=8&gblog=177 Thu, 19 Jun 2008 9:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=176 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หมาหมกมุ่น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=176 Wed, 18 Jun 2008 20:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=175 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. One ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2008&group=8&gblog=175 Wed, 18 Jun 2008 1:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=174 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=174 Sun, 15 Jun 2008 20:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=173 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. another day ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2008&group=8&gblog=173 Sun, 15 Jun 2008 11:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-06-2008&group=8&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-06-2008&group=8&gblog=172 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ใจร้าย ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-06-2008&group=8&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-06-2008&group=8&gblog=172 Sat, 14 Jun 2008 12:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2008&group=8&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2008&group=8&gblog=170 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เช้าวันใหม่ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2008&group=8&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-06-2008&group=8&gblog=170 Thu, 12 Jun 2008 12:02:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2008&group=8&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2008&group=8&gblog=168 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. fly away ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2008&group=8&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-06-2008&group=8&gblog=168 Wed, 11 Jun 2008 12:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2008&group=8&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2008&group=8&gblog=167 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2008&group=8&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-06-2008&group=8&gblog=167 Tue, 10 Jun 2008 7:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2008&group=8&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2008&group=8&gblog=165 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ครั้งแรกกอด .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2008&group=8&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2008&group=8&gblog=165 Sun, 08 Jun 2008 15:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2008&group=8&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2008&group=8&gblog=164 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2008&group=8&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2008&group=8&gblog=164 Sat, 07 Jun 2008 7:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=163 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. poison cup .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=163 Thu, 05 Jun 2008 20:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=162 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. นักฝันหวาน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2008&group=8&gblog=162 Thu, 05 Jun 2008 7:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2008&group=8&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2008&group=8&gblog=161 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ควรจะ .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2008&group=8&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-06-2008&group=8&gblog=161 Wed, 04 Jun 2008 8:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2008&group=8&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2008&group=8&gblog=160 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2008&group=8&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-06-2008&group=8&gblog=160 Tue, 03 Jun 2008 18:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2008&group=8&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2008&group=8&gblog=159 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. that is it .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2008&group=8&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2008&group=8&gblog=159 Sun, 01 Jun 2008 11:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-05-2008&group=8&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-05-2008&group=8&gblog=158 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แค่นี้ ก็พอ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-05-2008&group=8&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-05-2008&group=8&gblog=158 Sat, 31 May 2008 10:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2008&group=8&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2008&group=8&gblog=157 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. A new day ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2008&group=8&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-05-2008&group=8&gblog=157 Fri, 30 May 2008 9:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2008&group=8&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2008&group=8&gblog=156 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2008&group=8&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-05-2008&group=8&gblog=156 Thu, 29 May 2008 22:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2008&group=8&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2008&group=8&gblog=155 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. when we dance ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2008&group=8&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2008&group=8&gblog=155 Wed, 28 May 2008 1:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2008&group=8&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2008&group=8&gblog=154 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ด้วยใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2008&group=8&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-05-2008&group=8&gblog=154 Tue, 27 May 2008 7:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=153 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ข้างทาง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=153 Sat, 24 May 2008 15:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=152 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เปลี่ยน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2008&group=8&gblog=152 Sat, 24 May 2008 9:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2008&group=8&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2008&group=8&gblog=151 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sleepless ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2008&group=8&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2008&group=8&gblog=151 Fri, 23 May 2008 7:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2008&group=8&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2008&group=8&gblog=150 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รูปที่ชอบ ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2008&group=8&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2008&group=8&gblog=150 Thu, 22 May 2008 8:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2008&group=8&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2008&group=8&gblog=149 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ไม่รู้สิ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2008&group=8&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2008&group=8&gblog=149 Wed, 21 May 2008 9:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2008&group=8&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2008&group=8&gblog=148 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2008&group=8&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-05-2008&group=8&gblog=148 Tue, 20 May 2008 7:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-05-2008&group=8&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-05-2008&group=8&gblog=147 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เพราะรัก ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-05-2008&group=8&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-05-2008&group=8&gblog=147 Mon, 19 May 2008 20:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2008&group=8&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2008&group=8&gblog=146 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ทางใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2008&group=8&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2008&group=8&gblog=146 Sat, 17 May 2008 12:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2008&group=8&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2008&group=8&gblog=145 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เริ่มวัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2008&group=8&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-05-2008&group=8&gblog=145 Fri, 16 May 2008 8:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-05-2008&group=8&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-05-2008&group=8&gblog=144 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. รู้สึก ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-05-2008&group=8&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-05-2008&group=8&gblog=144 Thu, 15 May 2008 17:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2008&group=8&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2008&group=8&gblog=143 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. และแล้ว .. มันก็เกิดขึ้น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2008&group=8&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-05-2008&group=8&gblog=143 Wed, 14 May 2008 23:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2008&group=8&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2008&group=8&gblog=142 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ฝน ?..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2008&group=8&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2008&group=8&gblog=142 Tue, 13 May 2008 22:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2008&group=8&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2008&group=8&gblog=141 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. มันก็ดีนะ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2008&group=8&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-05-2008&group=8&gblog=141 Mon, 12 May 2008 7:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-05-2008&group=8&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-05-2008&group=8&gblog=140 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-05-2008&group=8&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-05-2008&group=8&gblog=140 Sun, 11 May 2008 21:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2008&group=8&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2008&group=8&gblog=139 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. จังหวะเวลา ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2008&group=8&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2008&group=8&gblog=139 Sat, 10 May 2008 13:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-05-2008&group=8&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-05-2008&group=8&gblog=138 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-05-2008&group=8&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-05-2008&group=8&gblog=138 Thu, 08 May 2008 20:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=137 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=137 Wed, 07 May 2008 0:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=136 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ใส่ใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2008&group=8&gblog=136 Wed, 07 May 2008 8:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2008&group=8&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2008&group=8&gblog=135 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. plain ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2008&group=8&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2008&group=8&gblog=135 Mon, 05 May 2008 9:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-04-2008&group=8&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-04-2008&group=8&gblog=132 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-04-2008&group=8&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-04-2008&group=8&gblog=132 Tue, 29 Apr 2008 8:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=131 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. on the way .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=131 Sun, 27 Apr 2008 23:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=130 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ความฝัน สีกาแฟ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-04-2008&group=8&gblog=130 Sun, 27 Apr 2008 7:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2008&group=8&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2008&group=8&gblog=129 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..สี .. ขาว .. ดำ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2008&group=8&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2008&group=8&gblog=129 Sat, 26 Apr 2008 10:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-04-2008&group=8&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-04-2008&group=8&gblog=128 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. rest ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-04-2008&group=8&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-04-2008&group=8&gblog=128 Fri, 25 Apr 2008 9:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-04-2008&group=8&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-04-2008&group=8&gblog=127 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ชื้นลมฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-04-2008&group=8&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-04-2008&group=8&gblog=127 Thu, 24 Apr 2008 8:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-04-2008&group=8&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-04-2008&group=8&gblog=126 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หลังฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-04-2008&group=8&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-04-2008&group=8&gblog=126 Wed, 23 Apr 2008 7:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2008&group=8&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2008&group=8&gblog=125 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. lost messages ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2008&group=8&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2008&group=8&gblog=125 Tue, 22 Apr 2008 9:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=124 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ในวันแบบนี้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=124 Mon, 21 Apr 2008 23:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=123 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-04-2008&group=8&gblog=123 Mon, 21 Apr 2008 15:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=121 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a tree, my coffee .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=121 Sat, 19 Apr 2008 9:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=120 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บางอย่าง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2008&group=8&gblog=120 Sat, 19 Apr 2008 0:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2008&group=8&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2008&group=8&gblog=119 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เป็นเธอก็ทำเช่นเดียวกัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2008&group=8&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2008&group=8&gblog=119 Fri, 18 Apr 2008 8:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=118 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คดคู้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=118 Wed, 16 Apr 2008 12:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=117 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไม่เป็นเช่นเคย ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-04-2008&group=8&gblog=117 Wed, 16 Apr 2008 12:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=114 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ที่นั่น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=114 Fri, 11 Apr 2008 6:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=113 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..just a night .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-04-2008&group=8&gblog=113 Fri, 11 Apr 2008 1:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2008&group=8&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2008&group=8&gblog=112 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หลีกหนี ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2008&group=8&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-04-2008&group=8&gblog=112 Thu, 10 Apr 2008 0:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2008&group=8&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2008&group=8&gblog=111 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. You know me so well ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2008&group=8&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2008&group=8&gblog=111 Wed, 09 Apr 2008 8:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=110 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอยยิ้มของค่ำคืน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=110 Tue, 08 Apr 2008 23:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=109 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ปกติ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2008&group=8&gblog=109 Tue, 08 Apr 2008 9:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=108 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. นิยายที่ไม่มีวันจบ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=108 Mon, 07 Apr 2008 0:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=107 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Everybody cries ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2008&group=8&gblog=107 Mon, 07 Apr 2008 10:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=106 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=106 Sun, 06 Apr 2008 13:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=105 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ณ ที่นั้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2008&group=8&gblog=105 Sun, 06 Apr 2008 1:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=104 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. ใจง่าย ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=104 Wed, 02 Apr 2008 7:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=103 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อืมม .. โรคจิต ? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-04-2008&group=8&gblog=103 Wed, 02 Apr 2008 8:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=102 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อย่าร้องไห้ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=102 Tue, 01 Apr 2008 22:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=101 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ท้องฟ้านอกระเบียง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2008&group=8&gblog=101 Tue, 01 Apr 2008 7:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2008&group=8&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2008&group=8&gblog=100 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูร้อน ไม่มีเธอ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2008&group=8&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-03-2008&group=8&gblog=100 Mon, 31 Mar 2008 7:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2010&group=6&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2010&group=6&gblog=183 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[29. 08. 2010]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2010&group=6&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2010&group=6&gblog=183 Sun, 29 Aug 2010 22:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-11-2009&group=6&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-11-2009&group=6&gblog=182 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[13. 11. 2009]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-11-2009&group=6&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-11-2009&group=6&gblog=182 Fri, 13 Nov 2009 7:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2008&group=6&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2008&group=6&gblog=181 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[20. 10. 2008]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2008&group=6&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2008&group=6&gblog=181 Mon, 20 Oct 2008 0:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2008&group=6&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2008&group=6&gblog=180 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[29. 09. 2008]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2008&group=6&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-09-2008&group=6&gblog=180 Mon, 29 Sep 2008 7:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2008&group=6&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2008&group=6&gblog=179 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[05. 02. 2008]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2008&group=6&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-02-2008&group=6&gblog=179 Tue, 05 Feb 2008 8:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2007&group=6&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2007&group=6&gblog=178 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[25. 12. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2007&group=6&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2007&group=6&gblog=178 Tue, 25 Dec 2007 23:27:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2007&group=6&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2007&group=6&gblog=177 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[20. 11. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2007&group=6&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-11-2007&group=6&gblog=177 Tue, 20 Nov 2007 7:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2007&group=6&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2007&group=6&gblog=176 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[11. 10. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2007&group=6&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-10-2007&group=6&gblog=176 Thu, 11 Oct 2007 7:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2007&group=6&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2007&group=6&gblog=175 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[23. 09. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2007&group=6&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2007&group=6&gblog=175 Sun, 23 Sep 2007 20:14:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2007&group=6&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2007&group=6&gblog=173 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[02. 09. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2007&group=6&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2007&group=6&gblog=173 Sun, 02 Sep 2007 21:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2007&group=6&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2007&group=6&gblog=172 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[26. 08. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2007&group=6&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-08-2007&group=6&gblog=172 Sun, 26 Aug 2007 15:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2007&group=6&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2007&group=6&gblog=171 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[12. 08. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2007&group=6&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2007&group=6&gblog=171 Sun, 12 Aug 2007 7:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2007&group=6&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2007&group=6&gblog=170 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[30. 07. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2007&group=6&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2007&group=6&gblog=170 Mon, 30 Jul 2007 8:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2007&group=6&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2007&group=6&gblog=169 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[26. 07. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2007&group=6&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-07-2007&group=6&gblog=169 Thu, 26 Jul 2007 21:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2007&group=6&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2007&group=6&gblog=168 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[21. 07. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2007&group=6&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2007&group=6&gblog=168 Sat, 21 Jul 2007 21:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2007&group=6&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2007&group=6&gblog=167 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[20. 07. 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2007&group=6&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-07-2007&group=6&gblog=167 Fri, 20 Jul 2007 14:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2007&group=6&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2007&group=6&gblog=166 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[17 .07 .2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2007&group=6&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2007&group=6&gblog=166 Tue, 17 Jul 2007 7:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2007&group=6&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2007&group=6&gblog=165 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[04 - 07 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2007&group=6&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2007&group=6&gblog=165 Wed, 04 Jul 2007 6:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2007&group=6&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2007&group=6&gblog=164 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[28 - 06 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2007&group=6&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2007&group=6&gblog=164 Wed, 27 Jun 2007 23:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2007&group=6&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2007&group=6&gblog=163 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[16 - 05 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2007&group=6&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2007&group=6&gblog=163 Sat, 16 Jun 2007 23:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2007&group=6&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2007&group=6&gblog=162 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[15 - 06 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2007&group=6&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2007&group=6&gblog=162 Fri, 15 Jun 2007 9:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2007&group=6&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2007&group=6&gblog=161 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 06 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2007&group=6&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-06-2007&group=6&gblog=161 Sat, 09 Jun 2007 17:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2007&group=6&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2007&group=6&gblog=160 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[28 - 05 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2007&group=6&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2007&group=6&gblog=160 Mon, 28 May 2007 7:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2007&group=6&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2007&group=6&gblog=159 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[05 - 05 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2007&group=6&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2007&group=6&gblog=159 Sat, 05 May 2007 9:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2007&group=6&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2007&group=6&gblog=158 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[30 - 04 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2007&group=6&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2007&group=6&gblog=158 Mon, 30 Apr 2007 8:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2007&group=6&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2007&group=6&gblog=157 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[22 - 04 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2007&group=6&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2007&group=6&gblog=157 Sun, 22 Apr 2007 20:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2007&group=6&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2007&group=6&gblog=156 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[08 - 04 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2007&group=6&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2007&group=6&gblog=156 Sun, 08 Apr 2007 20:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2007&group=6&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2007&group=6&gblog=155 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[29 - 03 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2007&group=6&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2007&group=6&gblog=155 Thu, 29 Mar 2007 8:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2007&group=6&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2007&group=6&gblog=154 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[17 - 03 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2007&group=6&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2007&group=6&gblog=154 Sun, 18 Mar 2007 7:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2006&group=6&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2006&group=6&gblog=153 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[06 - 10 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2006&group=6&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-10-2006&group=6&gblog=153 Fri, 06 Oct 2006 8:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=6&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=6&gblog=152 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[11 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=6&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=6&gblog=152 Fri, 11 Aug 2006 11:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2006&group=6&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2006&group=6&gblog=151 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[13 - 09 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2006&group=6&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2006&group=6&gblog=151 Wed, 13 Sep 2006 7:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2006&group=6&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2006&group=6&gblog=150 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[26 - 12 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2006&group=6&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-12-2006&group=6&gblog=150 Tue, 26 Dec 2006 7:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2006&group=6&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2006&group=6&gblog=149 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[18 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2006&group=6&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-06-2006&group=6&gblog=149 Sun, 18 Jun 2006 8:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2006&group=6&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2006&group=6&gblog=148 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[17 - 02 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2006&group=6&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2006&group=6&gblog=148 Fri, 17 Feb 2006 18:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2006&group=6&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2006&group=6&gblog=147 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2006&group=6&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2006&group=6&gblog=147 Sun, 09 Apr 2006 13:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2006&group=6&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2006&group=6&gblog=146 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[19 - 11 - 2006]]> _< ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2006&group=6&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-11-2006&group=6&gblog=146 Sun, 19 Nov 2006 16:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2006&group=6&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2006&group=6&gblog=145 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[01 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2006&group=6&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-04-2006&group=6&gblog=145 Sat, 01 Apr 2006 9:00:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2006&group=6&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2006&group=6&gblog=144 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[02 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2006&group=6&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2006&group=6&gblog=144 Thu, 02 Mar 2006 18:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2006&group=6&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2006&group=6&gblog=143 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[06 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2006&group=6&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-04-2006&group=6&gblog=143 Thu, 06 Apr 2006 13:44:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2006&group=6&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2006&group=6&gblog=142 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[25 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2006&group=6&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2006&group=6&gblog=142 Fri, 25 Aug 2006 7:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2006&group=6&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2006&group=6&gblog=141 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[30 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2006&group=6&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2006&group=6&gblog=141 Wed, 30 Aug 2006 11:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2006&group=6&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2006&group=6&gblog=140 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[28 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2006&group=6&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2006&group=6&gblog=140 Tue, 28 Mar 2006 23:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2006&group=6&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2006&group=6&gblog=139 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[20 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2006&group=6&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2006&group=6&gblog=139 Mon, 20 Mar 2006 10:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2006&group=6&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2006&group=6&gblog=138 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[06 - 09 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2006&group=6&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2006&group=6&gblog=138 Wed, 06 Sep 2006 7:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=6&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=6&gblog=137 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[05 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=6&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=6&gblog=137 Sat, 05 Aug 2006 9:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2006&group=6&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2006&group=6&gblog=136 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[15 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2006&group=6&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2006&group=6&gblog=136 Wed, 15 Mar 2006 8:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2006&group=6&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2006&group=6&gblog=135 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[19 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2006&group=6&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-06-2006&group=6&gblog=135 Mon, 19 Jun 2006 8:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2006&group=6&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2006&group=6&gblog=134 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[03 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2006&group=6&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-04-2006&group=6&gblog=134 Mon, 03 Apr 2006 7:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2006&group=6&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2006&group=6&gblog=133 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[25 - 02 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2006&group=6&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2006&group=6&gblog=133 Sat, 25 Feb 2006 14:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=6&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=6&gblog=132 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[10 - 09 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=6&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=6&gblog=132 Sun, 10 Sep 2006 20:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2006&group=6&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2006&group=6&gblog=131 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[19 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2006&group=6&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2006&group=6&gblog=131 Sun, 19 Mar 2006 8:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2006&group=6&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2006&group=6&gblog=130 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[03 - 12 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2006&group=6&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-12-2006&group=6&gblog=130 Sun, 03 Dec 2006 11:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2006&group=6&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2006&group=6&gblog=129 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[04 - 07 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2006&group=6&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-07-2006&group=6&gblog=129 Tue, 04 Jul 2006 11:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2006&group=6&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2006&group=6&gblog=128 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[07 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2006&group=6&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2006&group=6&gblog=128 Wed, 07 Jun 2006 8:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2006&group=6&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2006&group=6&gblog=127 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[17 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2006&group=6&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-05-2006&group=6&gblog=127 Wed, 17 May 2006 8:36:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2006&group=6&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2006&group=6&gblog=126 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2006&group=6&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2006&group=6&gblog=126 Thu, 09 Mar 2006 18:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=125 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[08 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=125 Tue, 07 Mar 2006 0:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=124 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[07 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-03-2006&group=6&gblog=124 Tue, 07 Mar 2006 14:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2006&group=6&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2006&group=6&gblog=123 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[20 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2006&group=6&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2006&group=6&gblog=123 Sun, 20 Aug 2006 11:42:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2006&group=6&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2006&group=6&gblog=122 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[12 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2006&group=6&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2006&group=6&gblog=122 Sun, 12 Mar 2006 18:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2006&group=6&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2006&group=6&gblog=121 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[30 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2006&group=6&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-04-2006&group=6&gblog=121 Sun, 30 Apr 2006 14:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2006&group=6&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2006&group=6&gblog=120 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[18 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2006&group=6&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-04-2006&group=6&gblog=120 Tue, 18 Apr 2006 8:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2006&group=6&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2006&group=6&gblog=119 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[28 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2006&group=6&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2006&group=6&gblog=119 Wed, 28 Jun 2006 8:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2006&group=6&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2006&group=6&gblog=118 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[01 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2006&group=6&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2006&group=6&gblog=118 Wed, 01 Mar 2006 18:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=6&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=6&gblog=117 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[29 - 11 - 2006 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=6&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=6&gblog=117 Wed, 29 Nov 2006 19:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2006&group=6&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2006&group=6&gblog=116 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[10 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2006&group=6&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2006&group=6&gblog=116 Wed, 10 May 2006 7:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2006&group=6&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2006&group=6&gblog=115 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[19 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2006&group=6&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-04-2006&group=6&gblog=115 Wed, 19 Apr 2006 13:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-01-2007&group=6&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-01-2007&group=6&gblog=114 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[02 - 01 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-01-2007&group=6&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-01-2007&group=6&gblog=114 Tue, 02 Jan 2007 11:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2006&group=6&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2006&group=6&gblog=113 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[01 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2006&group=6&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-05-2006&group=6&gblog=113 Mon, 01 May 2006 23:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2006&group=6&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2006&group=6&gblog=112 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[04 - 11 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2006&group=6&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-11-2006&group=6&gblog=112 Sat, 04 Nov 2006 9:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2006&group=6&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2006&group=6&gblog=111 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[21 - 02 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2006&group=6&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2006&group=6&gblog=111 Tue, 21 Feb 2006 18:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2006&group=6&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2006&group=6&gblog=110 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[26 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2006&group=6&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-04-2006&group=6&gblog=110 Wed, 26 Apr 2006 14:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2006&group=6&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2006&group=6&gblog=109 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[24 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2006&group=6&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2006&group=6&gblog=109 Fri, 24 Mar 2006 0:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=6&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=6&gblog=108 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[27 - 07 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=6&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=6&gblog=108 Thu, 27 Jul 2006 10:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2006&group=6&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2006&group=6&gblog=107 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[13 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2006&group=6&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-05-2006&group=6&gblog=107 Sat, 13 May 2006 11:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2006&group=6&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2006&group=6&gblog=106 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[04 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2006&group=6&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2006&group=6&gblog=106 Thu, 04 May 2006 7:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2006&group=6&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2006&group=6&gblog=105 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[07 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2006&group=6&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2006&group=6&gblog=105 Sun, 07 May 2006 22:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=6&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=6&gblog=104 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[12 - 12 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=6&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=6&gblog=104 Tue, 12 Dec 2006 7:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2006&group=6&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2006&group=6&gblog=103 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[10 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2006&group=6&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-03-2006&group=6&gblog=103 Fri, 10 Mar 2006 18:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2006&group=6&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2006&group=6&gblog=102 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[13 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2006&group=6&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2006&group=6&gblog=102 Tue, 13 Jun 2006 16:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2006&group=6&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2006&group=6&gblog=101 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[22 - 03 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2006&group=6&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2006&group=6&gblog=101 Wed, 22 Mar 2006 14:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2007&group=6&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2007&group=6&gblog=100 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 01 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2007&group=6&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2007&group=6&gblog=100 Tue, 09 Jan 2007 7:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2011&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2011&group=14&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2011&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2011&group=14&gblog=12 Tue, 27 Dec 2011 8:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=14&gblog=11 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. an invisible light .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2011&group=14&gblog=11 Thu, 22 Dec 2011 23:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2011&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2011&group=14&gblog=10 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 19 C .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2011&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2011&group=14&gblog=10 Mon, 12 Dec 2011 8:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2011&group=13&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2011&group=13&gblog=21 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูฝนที่หนาวกว่าเคย .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2011&group=13&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2011&group=13&gblog=21 Sun, 09 Oct 2011 22:14:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2011&group=13&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2011&group=13&gblog=19 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2011&group=13&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2011&group=13&gblog=19 Sat, 01 Oct 2011 9:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2011&group=13&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2011&group=13&gblog=18 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฝนกันยายน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2011&group=13&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2011&group=13&gblog=18 Thu, 01 Sep 2011 21:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2010&group=13&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2010&group=13&gblog=17 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. น้ำใจ - น้ำฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2010&group=13&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-10-2010&group=13&gblog=17 Mon, 18 Oct 2010 7:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2010&group=13&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2010&group=13&gblog=16 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2010&group=13&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-10-2010&group=13&gblog=16 Sat, 09 Oct 2010 18:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2010&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2010&group=13&gblog=15 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..และฝนก็ยังคงจะตกต่อไป ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2010&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-10-2010&group=13&gblog=15 Sun, 03 Oct 2010 22:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2010&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2010&group=13&gblog=14 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2010&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2010&group=13&gblog=14 Sun, 26 Sep 2010 22:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2010&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2010&group=13&gblog=13 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. และฝนก็ตกอีกวัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2010&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2010&group=13&gblog=13 Sat, 11 Sep 2010 22:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2010&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2010&group=13&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสียงฝน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2010&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2010&group=13&gblog=12 Fri, 10 Sep 2010 23:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2010&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2010&group=13&gblog=11 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. tonight .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2010&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-09-2010&group=13&gblog=11 Fri, 03 Sep 2010 21:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=13&gblog=10 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ร้อยยิ้มหลังฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2010&group=13&gblog=10 Wed, 01 Sep 2010 7:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2017&group=12&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2017&group=12&gblog=87 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA['spark']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2017&group=12&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2017&group=12&gblog=87 Sun, 05 Mar 2017 15:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2012&group=12&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2012&group=12&gblog=86 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2012&group=12&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-09-2012&group=12&gblog=86 Thu, 13 Sep 2012 8:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2012&group=12&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2012&group=12&gblog=85 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2012&group=12&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-07-2012&group=12&gblog=85 Sun, 01 Jul 2012 9:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2012&group=12&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2012&group=12&gblog=84 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. 1st cup & สาวนักไต่เส้นลวด .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2012&group=12&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2012&group=12&gblog=84 Sat, 24 Mar 2012 8:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2012&group=12&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2012&group=12&gblog=83 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2012&group=12&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2012&group=12&gblog=83 Mon, 12 Mar 2012 22:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2012&group=12&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2012&group=12&gblog=82 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2012&group=12&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2012&group=12&gblog=82 Tue, 10 Jan 2012 15:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2011&group=12&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2011&group=12&gblog=81 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2011&group=12&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2011&group=12&gblog=81 Tue, 20 Dec 2011 8:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2011&group=12&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2011&group=12&gblog=80 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขอบคุณ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2011&group=12&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2011&group=12&gblog=80 Wed, 07 Dec 2011 8:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2011&group=12&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2011&group=12&gblog=79 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2011&group=12&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2011&group=12&gblog=79 Thu, 15 Sep 2011 8:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=12&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=12&gblog=78 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. refreshing .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=12&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-09-2011&group=12&gblog=78 Wed, 07 Sep 2011 7:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2011&group=12&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2011&group=12&gblog=77 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. morning serenade .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2011&group=12&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-09-2011&group=12&gblog=77 Tue, 06 Sep 2011 7:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2011&group=12&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2011&group=12&gblog=76 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บางช่วงเวลา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2011&group=12&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2011&group=12&gblog=76 Mon, 29 Aug 2011 8:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2011&group=12&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2011&group=12&gblog=75 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2011&group=12&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2011&group=12&gblog=75 Sat, 27 Aug 2011 9:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2011&group=12&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2011&group=12&gblog=74 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. they , my dictators .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2011&group=12&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2011&group=12&gblog=74 Tue, 16 Aug 2011 8:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2011&group=12&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2011&group=12&gblog=73 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. getting sweeter .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2011&group=12&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-07-2011&group=12&gblog=73 Thu, 28 Jul 2011 9:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2011&group=12&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2011&group=12&gblog=72 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2011&group=12&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2011&group=12&gblog=72 Wed, 27 Jul 2011 7:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2011&group=12&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2011&group=12&gblog=71 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2011&group=12&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-07-2011&group=12&gblog=71 Sat, 23 Jul 2011 10:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2011&group=12&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2011&group=12&gblog=70 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สระอะไร ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2011&group=12&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2011&group=12&gblog=70 Thu, 21 Jul 2011 8:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2011&group=12&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2011&group=12&gblog=69 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2011&group=12&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2011&group=12&gblog=69 Fri, 15 Jul 2011 17:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-07-2011&group=12&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-07-2011&group=12&gblog=68 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. to the sky .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-07-2011&group=12&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-07-2011&group=12&gblog=68 Thu, 14 Jul 2011 8:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2011&group=12&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2011&group=12&gblog=67 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2011&group=12&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2011&group=12&gblog=67 Sun, 10 Jul 2011 9:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-07-2011&group=12&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-07-2011&group=12&gblog=66 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Wednesday coffee .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-07-2011&group=12&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-07-2011&group=12&gblog=66 Thu, 07 Jul 2011 7:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2011&group=12&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2011&group=12&gblog=65 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. you & I, both ... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2011&group=12&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-06-2011&group=12&gblog=65 Wed, 08 Jun 2011 8:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2011&group=12&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2011&group=12&gblog=64 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2011&group=12&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2011&group=12&gblog=64 Mon, 09 May 2011 11:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2011&group=12&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2011&group=12&gblog=63 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2011&group=12&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-04-2011&group=12&gblog=63 Sat, 09 Apr 2011 9:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2011&group=12&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2011&group=12&gblog=62 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2011&group=12&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-04-2011&group=12&gblog=62 Fri, 08 Apr 2011 8:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2011&group=12&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2011&group=12&gblog=60 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. embraced .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2011&group=12&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2011&group=12&gblog=60 Fri, 11 Feb 2011 7:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2011&group=12&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2011&group=12&gblog=59 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sometimes .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2011&group=12&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-01-2011&group=12&gblog=59 Mon, 10 Jan 2011 7:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-12-2010&group=12&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-12-2010&group=12&gblog=58 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in a gloomy morning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-12-2010&group=12&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-12-2010&group=12&gblog=58 Fri, 17 Dec 2010 7:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2010&group=12&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2010&group=12&gblog=57 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2010&group=12&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2010&group=12&gblog=57 Fri, 26 Nov 2010 9:35:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2010&group=12&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2010&group=12&gblog=56 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2010&group=12&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2010&group=12&gblog=56 Thu, 14 Oct 2010 21:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=12&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=12&gblog=55 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=12&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-10-2010&group=12&gblog=55 Thu, 07 Oct 2010 8:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2010&group=12&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2010&group=12&gblog=53 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. another challenge ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2010&group=12&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-10-2010&group=12&gblog=53 Fri, 01 Oct 2010 9:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2010&group=12&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2010&group=12&gblog=52 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. mixture of .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2010&group=12&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2010&group=12&gblog=52 Tue, 28 Sep 2010 8:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2010&group=12&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2010&group=12&gblog=51 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รสกลาง ๆ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2010&group=12&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-09-2010&group=12&gblog=51 Wed, 22 Sep 2010 7:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2010&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2010&group=12&gblog=50 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2010&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-09-2010&group=12&gblog=50 Thu, 09 Sep 2010 6:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2010&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2010&group=12&gblog=49 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. destination : coffee shop .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2010&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-09-2010&group=12&gblog=49 Sat, 04 Sep 2010 11:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2010&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2010&group=12&gblog=48 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. destination : morning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2010&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2010&group=12&gblog=48 Thu, 02 Sep 2010 7:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2010&group=12&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2010&group=12&gblog=47 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. scent of home .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2010&group=12&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2010&group=12&gblog=47 Tue, 31 Aug 2010 8:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2010&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2010&group=12&gblog=46 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. latte lovers .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2010&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-08-2010&group=12&gblog=46 Wed, 25 Aug 2010 7:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2010&group=12&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2010&group=12&gblog=44 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in a gloomy morning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2010&group=12&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-08-2010&group=12&gblog=44 Mon, 16 Aug 2010 7:25:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2010&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2010&group=12&gblog=43 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a challenge .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2010&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2010&group=12&gblog=43 Tue, 10 Aug 2010 7:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2010&group=12&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2010&group=12&gblog=42 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. you & me .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2010&group=12&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2010&group=12&gblog=42 Tue, 03 Aug 2010 8:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=12&gblog=41 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Life & a cup of coffee .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2010&group=12&gblog=41 Sun, 01 Aug 2010 16:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2010&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2010&group=12&gblog=40 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. scent of .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2010&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2010&group=12&gblog=40 Sat, 31 Jul 2010 8:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2010&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2010&group=12&gblog=39 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..warning .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2010&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-07-2010&group=12&gblog=39 Thu, 22 Jul 2010 8:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2010&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2010&group=12&gblog=38 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. more than a photo of a coffee cup ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2010&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-06-2010&group=12&gblog=38 Wed, 16 Jun 2010 9:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2010&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2010&group=12&gblog=37 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2010&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-06-2010&group=12&gblog=37 Sat, 05 Jun 2010 6:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2010&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2010&group=12&gblog=36 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. trace of .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2010&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2010&group=12&gblog=36 Mon, 24 May 2010 7:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2010&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2010&group=12&gblog=35 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. coffee for two ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2010&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2010&group=12&gblog=35 Fri, 26 Mar 2010 7:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2010&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2010&group=12&gblog=33 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2010&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-03-2010&group=12&gblog=33 Mon, 01 Mar 2010 10:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=12&gblog=32 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in the cup ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2010&group=12&gblog=32 Mon, 15 Feb 2010 7:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2010&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2010&group=12&gblog=30 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2010&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2010&group=12&gblog=30 Tue, 09 Feb 2010 7:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-02-2010&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-02-2010&group=12&gblog=29 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. coffee lovers .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-02-2010&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-02-2010&group=12&gblog=29 Sun, 07 Feb 2010 7:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2010&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2010&group=12&gblog=28 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กาแฟของเขา ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2010&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-01-2010&group=12&gblog=28 Fri, 29 Jan 2010 9:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=12&gblog=27 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=12&gblog=27 Sun, 24 Jan 2010 10:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2010&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2010&group=12&gblog=26 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2010&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-01-2010&group=12&gblog=26 Tue, 19 Jan 2010 8:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2010&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2010&group=12&gblog=25 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แก้วที่บิ่นไป .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2010&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2010&group=12&gblog=25 Mon, 18 Jan 2010 7:46:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2009&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2009&group=12&gblog=24 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฟองนมที่เหลืออยู่ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2009&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-12-2009&group=12&gblog=24 Sun, 06 Dec 2009 0:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2009&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2009&group=12&gblog=23 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กาแฟดำ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2009&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-12-2009&group=12&gblog=23 Fri, 04 Dec 2009 9:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2009&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2009&group=12&gblog=22 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอยยิ้ม กลม ๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2009&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-11-2009&group=12&gblog=22 Sat, 07 Nov 2009 9:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2009&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2009&group=12&gblog=21 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2009&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-11-2009&group=12&gblog=21 Fri, 06 Nov 2009 7:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-11-2009&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-11-2009&group=12&gblog=20 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-11-2009&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-11-2009&group=12&gblog=20 Tue, 03 Nov 2009 7:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2009&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2009&group=12&gblog=19 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2009&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-10-2009&group=12&gblog=19 Fri, 23 Oct 2009 8:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2009&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2009&group=12&gblog=18 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. this cup .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2009&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-10-2009&group=12&gblog=18 Tue, 20 Oct 2009 20:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2009&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2009&group=12&gblog=17 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. over the rim .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2009&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-10-2009&group=12&gblog=17 Fri, 16 Oct 2009 8:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=12&gblog=16 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บางวัน ของหลายวันที่ผ่านมา ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-10-2009&group=12&gblog=16 Sat, 10 Oct 2009 21:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2009&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2009&group=12&gblog=15 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟแก้วที่ไม่ได้คาดหวัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2009&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-09-2009&group=12&gblog=15 Sat, 19 Sep 2009 8:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2009&group=12&gblog=14 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-09-2009&group=12&gblog=14 Thu, 17 Sep 2009 7:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2009&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2009&group=12&gblog=13 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[คนส่งกาแฟ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2009&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-09-2009&group=12&gblog=13 Tue, 15 Sep 2009 8:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2009&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2009&group=12&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. scent of friendship ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2009&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2009&group=12&gblog=12 Sat, 05 Sep 2009 8:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=12&gblog=11 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อีกวัน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2009&group=12&gblog=11 Sun, 30 Aug 2009 10:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2009&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2009&group=12&gblog=10 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2009&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2009&group=12&gblog=10 Fri, 28 Aug 2009 7:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2012&group=9&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2012&group=9&gblog=86 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2012&group=9&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-10-2012&group=9&gblog=86 Mon, 15 Oct 2012 20:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2012&group=9&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2012&group=9&gblog=85 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. scent of home .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2012&group=9&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-08-2012&group=9&gblog=85 Thu, 23 Aug 2012 6:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2012&group=9&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2012&group=9&gblog=84 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2012&group=9&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2012&group=9&gblog=84 Wed, 14 Mar 2012 8:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2012&group=9&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2012&group=9&gblog=83 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2012&group=9&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2012&group=9&gblog=83 Sat, 21 Jan 2012 9:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2011&group=9&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2011&group=9&gblog=82 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. the town we live in .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2011&group=9&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-10-2011&group=9&gblog=82 Mon, 24 Oct 2011 23:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2011&group=9&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2011&group=9&gblog=81 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2011&group=9&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-10-2011&group=9&gblog=81 Tue, 04 Oct 2011 8:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=9&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=9&gblog=80 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=9&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-09-2011&group=9&gblog=80 Wed, 28 Sep 2011 8:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=9&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=9&gblog=79 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=9&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-09-2011&group=9&gblog=79 Mon, 26 Sep 2011 21:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2011&group=9&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2011&group=9&gblog=78 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2011&group=9&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-09-2011&group=9&gblog=78 Fri, 23 Sep 2011 8:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=9&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=9&gblog=77 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=9&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-09-2011&group=9&gblog=77 Fri, 16 Sep 2011 23:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2011&group=9&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2011&group=9&gblog=76 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขอบคุณ สำหรับความรัก .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2011&group=9&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2011&group=9&gblog=76 Sat, 20 Aug 2011 9:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=9&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=9&gblog=75 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. better together .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=9&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-07-2011&group=9&gblog=75 Sun, 17 Jul 2011 10:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2011&group=9&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2011&group=9&gblog=74 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2011&group=9&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-05-2011&group=9&gblog=74 Sat, 07 May 2011 8:09:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2011&group=9&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2011&group=9&gblog=73 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2011&group=9&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-04-2011&group=9&gblog=73 Wed, 20 Apr 2011 21:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-04-2011&group=9&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-04-2011&group=9&gblog=72 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-04-2011&group=9&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-04-2011&group=9&gblog=72 Mon, 04 Apr 2011 23:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2011&group=9&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2011&group=9&gblog=71 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. take a walk .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2011&group=9&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-03-2011&group=9&gblog=71 Fri, 25 Mar 2011 7:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2011&group=9&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2011&group=9&gblog=70 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รายทาง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2011&group=9&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2011&group=9&gblog=70 Sun, 13 Feb 2011 16:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2011&group=9&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2011&group=9&gblog=69 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Relaxing, February .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2011&group=9&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2011&group=9&gblog=69 Sun, 06 Feb 2011 10:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2011&group=9&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2011&group=9&gblog=68 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Blooming, February .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2011&group=9&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2011&group=9&gblog=68 Thu, 03 Feb 2011 10:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-01-2011&group=9&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-01-2011&group=9&gblog=67 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. In the wind, January .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-01-2011&group=9&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-01-2011&group=9&gblog=67 Fri, 28 Jan 2011 8:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=9&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=9&gblog=66 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=9&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-01-2011&group=9&gblog=66 Fri, 21 Jan 2011 7:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-01-2011&group=9&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-01-2011&group=9&gblog=65 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูชมพูพันธุ์ทิพย์บาน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-01-2011&group=9&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-01-2011&group=9&gblog=65 Mon, 17 Jan 2011 8:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-01-2011&group=9&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-01-2011&group=9&gblog=64 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Home .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-01-2011&group=9&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-01-2011&group=9&gblog=64 Wed, 05 Jan 2011 13:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2010&group=9&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2010&group=9&gblog=63 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2010&group=9&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2010&group=9&gblog=63 Mon, 27 Dec 2010 7:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2010&group=9&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2010&group=9&gblog=62 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. it started with .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2010&group=9&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2010&group=9&gblog=62 Wed, 15 Dec 2010 8:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2010&group=9&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2010&group=9&gblog=61 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ดอกโมก (บ้านผม) บานแล้ว ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2010&group=9&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-12-2010&group=9&gblog=61 Wed, 08 Dec 2010 7:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2010&group=9&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2010&group=9&gblog=60 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2010&group=9&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-11-2010&group=9&gblog=60 Sun, 21 Nov 2010 11:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2010&group=9&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2010&group=9&gblog=59 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2010&group=9&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-11-2010&group=9&gblog=59 Wed, 17 Nov 2010 10:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2010&group=9&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2010&group=9&gblog=58 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. season change .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2010&group=9&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-10-2010&group=9&gblog=58 Sun, 31 Oct 2010 8:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2010&group=9&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2010&group=9&gblog=57 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. my kind of town .. ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2010&group=9&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-10-2010&group=9&gblog=57 Fri, 29 Oct 2010 7:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=56 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=56 Mon, 25 Oct 2010 8:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=55 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-10-2010&group=9&gblog=55 Mon, 25 Oct 2010 0:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2010&group=9&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2010&group=9&gblog=54 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. linger on ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2010&group=9&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-08-2010&group=9&gblog=54 Sat, 21 Aug 2010 11:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2010&group=9&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2010&group=9&gblog=53 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2010&group=9&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-08-2010&group=9&gblog=53 Fri, 20 Aug 2010 7:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2010&group=9&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2010&group=9&gblog=52 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. feel like home .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2010&group=9&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2010&group=9&gblog=52 Tue, 17 Aug 2010 20:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2010&group=9&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2010&group=9&gblog=51 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2010&group=9&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-07-2010&group=9&gblog=51 Thu, 15 Jul 2010 9:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2010&group=9&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2010&group=9&gblog=50 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. a smile to start the day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2010&group=9&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-07-2010&group=9&gblog=50 Sat, 10 Jul 2010 6:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2010&group=9&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2010&group=9&gblog=49 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ยิ้มเถอะ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2010&group=9&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2010&group=9&gblog=49 Mon, 07 Jun 2010 11:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2010&group=9&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2010&group=9&gblog=48 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2010&group=9&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-05-2010&group=9&gblog=48 Sun, 23 May 2010 20:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2010&group=9&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2010&group=9&gblog=47 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ชีวิตที่เดินช้าลง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2010&group=9&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-05-2010&group=9&gblog=47 Mon, 10 May 2010 7:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2010&group=9&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2010&group=9&gblog=46 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ห้านาทีสั้น ๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2010&group=9&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2010&group=9&gblog=46 Mon, 03 May 2010 21:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2010&group=9&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2010&group=9&gblog=45 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. มุมเมษา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2010&group=9&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-04-2010&group=9&gblog=45 Thu, 22 Apr 2010 16:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2010&group=9&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2010&group=9&gblog=44 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. waiting ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2010&group=9&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2010&group=9&gblog=44 Sun, 28 Feb 2010 10:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2010&group=9&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2010&group=9&gblog=43 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2010&group=9&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2010&group=9&gblog=43 Fri, 19 Feb 2010 7:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=9&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=9&gblog=42 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. better together ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=9&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2010&group=9&gblog=42 Sun, 14 Feb 2010 10:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2010&group=9&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2010&group=9&gblog=41 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2010&group=9&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2010&group=9&gblog=41 Sat, 13 Feb 2010 1:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2010&group=9&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2010&group=9&gblog=40 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2010&group=9&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2010&group=9&gblog=40 Thu, 04 Feb 2010 7:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2010&group=9&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2010&group=9&gblog=39 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2010&group=9&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-02-2010&group=9&gblog=39 Wed, 03 Feb 2010 9:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-01-2010&group=9&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-01-2010&group=9&gblog=38 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. our same world ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-01-2010&group=9&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-01-2010&group=9&gblog=38 Sun, 31 Jan 2010 12:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=9&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=9&gblog=37 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. the moon tonight .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=9&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2010&group=9&gblog=37 Wed, 27 Jan 2010 0:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2010&group=9&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2010&group=9&gblog=36 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. last night ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2010&group=9&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-01-2010&group=9&gblog=36 Tue, 26 Jan 2010 8:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=9&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=9&gblog=35 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันที่ดอกไม้บาน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=9&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-01-2010&group=9&gblog=35 Sun, 24 Jan 2010 21:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-01-2010&group=9&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-01-2010&group=9&gblog=34 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-01-2010&group=9&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-01-2010&group=9&gblog=34 Sat, 16 Jan 2010 12:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2010&group=9&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2010&group=9&gblog=33 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ณ ที่แห่งนี้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2010&group=9&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-01-2010&group=9&gblog=33 Sat, 09 Jan 2010 17:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2010&group=9&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2010&group=9&gblog=32 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2010&group=9&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-01-2010&group=9&gblog=32 Fri, 08 Jan 2010 8:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2010&group=9&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2010&group=9&gblog=31 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. once in a blue moon ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2010&group=9&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-01-2010&group=9&gblog=31 Sun, 03 Jan 2010 9:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2009&group=9&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2009&group=9&gblog=30 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. in town ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2009&group=9&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-11-2009&group=9&gblog=30 Mon, 23 Nov 2009 7:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2009&group=9&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2009&group=9&gblog=29 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2009&group=9&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-11-2009&group=9&gblog=29 Wed, 11 Nov 2009 7:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2009&group=9&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2009&group=9&gblog=26 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. unsent postcard .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2009&group=9&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-10-2009&group=9&gblog=26 Fri, 30 Oct 2009 15:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2009&group=9&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2009&group=9&gblog=22 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หน้าบันทึกของกาลเวลา ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2009&group=9&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-06-2009&group=9&gblog=22 Sun, 28 Jun 2009 21:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2009&group=9&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2009&group=9&gblog=21 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หน้าบันทึกขาวดำ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2009&group=9&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-06-2009&group=9&gblog=21 Sat, 27 Jun 2009 10:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2009&group=9&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2009&group=9&gblog=20 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมืองที่เหมาะกับสายฝน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2009&group=9&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-06-2009&group=9&gblog=20 Sat, 13 Jun 2009 21:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2009&group=9&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2009&group=9&gblog=19 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..เมืองที่เงียบเหงา..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2009&group=9&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-06-2009&group=9&gblog=19 Sun, 07 Jun 2009 21:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2009&group=9&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2009&group=9&gblog=18 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2009&group=9&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-05-2009&group=9&gblog=18 Tue, 26 May 2009 21:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2009&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2009&group=9&gblog=17 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางที่เดินผ่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2009&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-05-2009&group=9&gblog=17 Sun, 24 May 2009 21:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=16 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ที่ไหนๆก็ .. เมือง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=16 Sat, 21 Feb 2009 1:49:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=15 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ที่นั่น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=15 Sat, 21 Feb 2009 21:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=14 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ลืมตา .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2009&group=9&gblog=14 Sat, 21 Feb 2009 21:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=9&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คุณครับ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-01-2009&group=9&gblog=12 Sun, 18 Jan 2009 21:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=99 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. one cup for me, one for you ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=99 Sun, 30 Mar 2008 20:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=98 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ปรับ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-03-2008&group=8&gblog=98 Sun, 30 Mar 2008 9:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2008&group=8&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2008&group=8&gblog=97 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เวลาดีๆ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2008&group=8&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-03-2008&group=8&gblog=97 Sat, 29 Mar 2008 9:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2008&group=8&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2008&group=8&gblog=96 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แรงบันดาลใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2008&group=8&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-03-2008&group=8&gblog=96 Fri, 28 Mar 2008 22:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2008&group=8&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2008&group=8&gblog=95 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไอแดด ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2008&group=8&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-03-2008&group=8&gblog=95 Wed, 26 Mar 2008 19:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2008&group=8&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2008&group=8&gblog=93 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2008&group=8&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-03-2008&group=8&gblog=93 Mon, 24 Mar 2008 23:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2008&group=8&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2008&group=8&gblog=91 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รู้สึกดี ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2008&group=8&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-03-2008&group=8&gblog=91 Sat, 22 Mar 2008 9:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=90 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ค่ำคืน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=90 Fri, 21 Mar 2008 0:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=89 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. นับเป็นโชคของผม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-03-2008&group=8&gblog=89 Fri, 21 Mar 2008 7:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2008&group=8&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2008&group=8&gblog=87 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. น้ำใจดีๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2008&group=8&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-03-2008&group=8&gblog=87 Thu, 20 Mar 2008 7:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2008&group=8&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2008&group=8&gblog=86 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. บันไดอันนั้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2008&group=8&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-03-2008&group=8&gblog=86 Wed, 19 Mar 2008 8:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2008&group=8&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2008&group=8&gblog=85 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รัก ท่วมท้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2008&group=8&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-03-2008&group=8&gblog=85 Tue, 18 Mar 2008 8:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2008&group=8&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2008&group=8&gblog=84 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Layers ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2008&group=8&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-03-2008&group=8&gblog=84 Mon, 17 Mar 2008 0:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2008&group=8&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2008&group=8&gblog=83 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2008&group=8&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-03-2008&group=8&gblog=83 Sun, 16 Mar 2008 10:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2008&group=8&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2008&group=8&gblog=82 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หากจะมีใครสักคนที่ยิ้มอยู่ คนๆนั้นก็คือผมเอง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2008&group=8&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-03-2008&group=8&gblog=82 Sat, 15 Mar 2008 0:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2008&group=8&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2008&group=8&gblog=81 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. มันก็ดีแล้วล่ะคุณ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2008&group=8&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-03-2008&group=8&gblog=81 Fri, 14 Mar 2008 23:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2008&group=8&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2008&group=8&gblog=80 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หนึ่งวันหยุด ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2008&group=8&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-03-2008&group=8&gblog=80 Thu, 13 Mar 2008 8:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=79 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอยยิ้มบนนั้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=79 Wed, 12 Mar 2008 9:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=78 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แค่เสียงหายใจ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-03-2008&group=8&gblog=78 Wed, 12 Mar 2008 8:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-03-2008&group=8&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-03-2008&group=8&gblog=77 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไม่มีลม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-03-2008&group=8&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-03-2008&group=8&gblog=77 Tue, 11 Mar 2008 8:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2008&group=8&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2008&group=8&gblog=76 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. the nicest thing ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2008&group=8&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-03-2008&group=8&gblog=76 Sun, 09 Mar 2008 7:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2008&group=8&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2008&group=8&gblog=75 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Life has been good to me .. so far .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2008&group=8&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-03-2008&group=8&gblog=75 Thu, 06 Mar 2008 8:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2008&group=8&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2008&group=8&gblog=74 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ละแล้วก็เช้าวันใหม่ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2008&group=8&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2008&group=8&gblog=74 Wed, 05 Mar 2008 8:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2008&group=8&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2008&group=8&gblog=73 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Better together ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2008&group=8&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-03-2008&group=8&gblog=73 Tue, 04 Mar 2008 8:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=72 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เพราะเป็นคุณ รู้ไหม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=72 Sun, 02 Mar 2008 9:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=71 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..นิ่งๆ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-03-2008&group=8&gblog=71 Sun, 02 Mar 2008 8:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-02-2008&group=8&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-02-2008&group=8&gblog=70 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. A new day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-02-2008&group=8&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-02-2008&group=8&gblog=70 Fri, 29 Feb 2008 8:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2008&group=8&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2008&group=8&gblog=69 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เส้นทางใหม่ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2008&group=8&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-02-2008&group=8&gblog=69 Thu, 28 Feb 2008 22:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=68 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Express .. so .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=68 Tue, 26 Feb 2008 23:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=67 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. it was not a tiring day, after all .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2008&group=8&gblog=67 Tue, 26 Feb 2008 9:02:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2008&group=8&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2008&group=8&gblog=66 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. one hell of a time ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2008&group=8&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-02-2008&group=8&gblog=66 Mon, 25 Feb 2008 8:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2008&group=8&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2008&group=8&gblog=65 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2008&group=8&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=24-02-2008&group=8&gblog=65 Sun, 24 Feb 2008 13:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2008&group=8&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2008&group=8&gblog=64 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. take a deep breath .. and dance with me ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2008&group=8&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-02-2008&group=8&gblog=64 Fri, 22 Feb 2008 8:30:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2008&group=8&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2008&group=8&gblog=63 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. by request ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2008&group=8&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-02-2008&group=8&gblog=63 Thu, 21 Feb 2008 0:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2008&group=8&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2008&group=8&gblog=62 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. warmer than a cup of coffee .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2008&group=8&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-02-2008&group=8&gblog=62 Wed, 20 Feb 2008 8:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2008&group=8&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2008&group=8&gblog=61 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เช้าที่ไม่มี ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2008&group=8&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-02-2008&group=8&gblog=61 Tue, 19 Feb 2008 8:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2008&group=8&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2008&group=8&gblog=60 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เหงาไหมหว่า บนนั้นน่ะ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2008&group=8&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2008&group=8&gblog=60 Mon, 18 Feb 2008 8:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2008&group=8&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2008&group=8&gblog=59 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หัวใจละลาย ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2008&group=8&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-02-2008&group=8&gblog=59 Sun, 17 Feb 2008 10:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2008&group=8&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2008&group=8&gblog=58 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. น้ำแข็งในวันที่ไม่ค่อยร้อน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2008&group=8&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2008&group=8&gblog=58 Sat, 16 Feb 2008 16:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2008&group=8&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2008&group=8&gblog=57 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. Be here now ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2008&group=8&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-02-2008&group=8&gblog=57 Fri, 15 Feb 2008 8:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2008&group=8&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2008&group=8&gblog=56 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เมื่อไรก็ได้ .. ใช่ไหมคุณ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2008&group=8&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-02-2008&group=8&gblog=56 Thu, 14 Feb 2008 7:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2008&group=8&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2008&group=8&gblog=55 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฝน - กาแฟ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2008&group=8&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=13-02-2008&group=8&gblog=55 Wed, 13 Feb 2008 8:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=54 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ต้นอะไร? ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=54 Tue, 12 Feb 2008 16:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=53 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-02-2008&group=8&gblog=53 Tue, 12 Feb 2008 8:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2008&group=8&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2008&group=8&gblog=52 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ความสุขก็คือ .. ทุกครั้งเมื่อเธอยิ้ม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2008&group=8&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-02-2008&group=8&gblog=52 Mon, 11 Feb 2008 8:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2008&group=8&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2008&group=8&gblog=51 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เงียบๆ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2008&group=8&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-02-2008&group=8&gblog=51 Sun, 10 Feb 2008 20:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2008&group=8&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2008&group=8&gblog=49 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หมดอายุการใช้งาน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2008&group=8&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2008&group=8&gblog=49 Wed, 06 Feb 2008 11:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2008&group=8&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2008&group=8&gblog=48 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . เชือกที่ขมวดปม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2008&group=8&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-02-2008&group=8&gblog=48 Mon, 04 Feb 2008 8:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=8&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=8&gblog=47 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=8&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-08-2006&group=8&gblog=47 Fri, 11 Aug 2006 12:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2006&group=8&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2006&group=8&gblog=46 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...ผมเห็นสายลม..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2006&group=8&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-09-2006&group=8&gblog=46 Tue, 05 Sep 2006 8:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2006&group=8&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2006&group=8&gblog=45 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. The 3 Rs ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2006&group=8&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-08-2006&group=8&gblog=45 Tue, 29 Aug 2006 9:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=8&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=8&gblog=44 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=8&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-08-2006&group=8&gblog=44 Sat, 05 Aug 2006 14:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2006&group=8&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2006&group=8&gblog=43 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก็แค่อากาศเย็นๆ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2006&group=8&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-12-2006&group=8&gblog=43 Thu, 21 Dec 2006 19:51:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=8&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=8&gblog=42 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไม่เป็นไร .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=8&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-09-2006&group=8&gblog=42 Sun, 10 Sep 2006 18:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2007&group=8&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2007&group=8&gblog=41 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสียงสายลม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2007&group=8&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-01-2007&group=8&gblog=41 Thu, 25 Jan 2007 10:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2006&group=8&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2006&group=8&gblog=40 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2006&group=8&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-11-2006&group=8&gblog=40 Tue, 28 Nov 2006 22:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2006&group=8&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2006&group=8&gblog=39 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . เ ส พ . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2006&group=8&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=11-09-2006&group=8&gblog=39 Mon, 11 Sep 2006 21:22:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=8&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=8&gblog=38 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . .สัตว์กินขนม . . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=8&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-11-2006&group=8&gblog=38 Wed, 29 Nov 2006 22:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2006&group=8&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2006&group=8&gblog=37 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2006&group=8&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-08-2006&group=8&gblog=37 Sat, 12 Aug 2006 14:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2007&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2007&group=8&gblog=36 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฝืน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2007&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-01-2007&group=8&gblog=36 Tue, 23 Jan 2007 21:42:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=8&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=8&gblog=35 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..บางสิ่ง บางอย่าง บางเรื่อง บางคน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=8&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-07-2006&group=8&gblog=35 Thu, 27 Jul 2006 13:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=8&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=8&gblog=34 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..เช้าตรู่ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=8&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=12-12-2006&group=8&gblog=34 Tue, 12 Dec 2006 6:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2007&group=8&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2007&group=8&gblog=33 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไม่เต็ม ? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2007&group=8&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-01-2007&group=8&gblog=33 Sat, 27 Jan 2007 22:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2006&group=8&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2006&group=8&gblog=32 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไม่เป็นไร ..ผมสบายดี .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2006&group=8&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-08-2006&group=8&gblog=32 Tue, 01 Aug 2006 12:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2006&group=8&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2006&group=8&gblog=31 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2006&group=8&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2006&group=8&gblog=31 Sat, 16 Dec 2006 23:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2006&group=8&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2006&group=8&gblog=30 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2006&group=8&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=10-08-2006&group=8&gblog=30 Thu, 10 Aug 2006 22:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2006&group=8&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2006&group=8&gblog=29 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..ยามค่ำคืน..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2006&group=8&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-07-2006&group=8&gblog=29 Sun, 30 Jul 2006 21:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2006&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2006&group=8&gblog=28 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แค่มีเธอ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2006&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=20-12-2006&group=8&gblog=28 Wed, 20 Dec 2006 7:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2006&group=8&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2006&group=8&gblog=27 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. อุ่น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2006&group=8&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-12-2006&group=8&gblog=27 Thu, 07 Dec 2006 7:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2006&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2006&group=8&gblog=26 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[. . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2006&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-08-2006&group=8&gblog=26 Sun, 27 Aug 2006 22:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2006&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2006&group=8&gblog=25 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...พลาด??? ... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2006&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2006&group=8&gblog=25 Wed, 02 Aug 2006 12:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2006&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2006&group=8&gblog=24 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. bad dream .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2006&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-08-2006&group=8&gblog=24 Tue, 15 Aug 2006 13:15:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2006&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2006&group=8&gblog=23 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..มดอู้ .. สองตัว .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2006&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-07-2006&group=8&gblog=23 Mon, 31 Jul 2006 14:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2006&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2006&group=8&gblog=22 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ยี่สิบรอยยิ้ม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2006&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=27-12-2006&group=8&gblog=22 Wed, 27 Dec 2006 7:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2006&group=8&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2006&group=8&gblog=21 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[... ส่วนผสมที่ลงตัว ... ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2006&group=8&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=31-08-2006&group=8&gblog=21 Thu, 31 Aug 2006 8:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2007&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2007&group=8&gblog=20 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รอยยิ้มสีชมพู .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2007&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-01-2007&group=8&gblog=20 Mon, 22 Jan 2007 7:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2006&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2006&group=8&gblog=19 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. พั ก .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2006&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=29-07-2006&group=8&gblog=19 Sat, 29 Jul 2006 22:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-08-2006&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-08-2006&group=8&gblog=18 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-08-2006&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=08-08-2006&group=8&gblog=18 Tue, 08 Aug 2006 10:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2006&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2006&group=8&gblog=17 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[...ท ด ส อ บ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2006&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-08-2006&group=8&gblog=17 Mon, 28 Aug 2006 7:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2006&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2006&group=8&gblog=16 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[... ไม่ค่อยเต็ม .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2006&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-09-2006&group=8&gblog=16 Sat, 02 Sep 2006 11:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2006&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2006&group=8&gblog=15 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก็เธอน่ารัก .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2006&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-12-2006&group=8&gblog=15 Fri, 15 Dec 2006 21:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2006&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2006&group=8&gblog=14 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. all in this together .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2006&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=19-08-2006&group=8&gblog=14 Sat, 19 Aug 2006 14:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2006&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2006&group=8&gblog=13 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. กาแฟเช้านี้ อุ่นดีเหมือนกัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2006&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2006&group=8&gblog=13 Mon, 25 Dec 2006 7:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2006&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2006&group=8&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2006&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-08-2006&group=8&gblog=12 Thu, 03 Aug 2006 11:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2006&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2006&group=8&gblog=11 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ก็อย่างนี้ละ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2006&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-12-2006&group=8&gblog=11 Thu, 14 Dec 2006 8:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2006&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2006&group=8&gblog=10 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ไหนใครว่าใส่ผ้าใบแล้วเท้าเหม็น? .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2006&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-12-2006&group=8&gblog=10 Fri, 22 Dec 2006 22:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2012&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2012&group=7&gblog=37 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เวลาที่เหมือนเดินช้าลง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2012&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-02-2012&group=7&gblog=37 Mon, 06 Feb 2012 22:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2011&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2011&group=7&gblog=36 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. สิ่งที่อยากรักษาไว้ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2011&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-12-2011&group=7&gblog=36 Fri, 16 Dec 2011 7:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2011&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2011&group=7&gblog=35 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ได้เวลากลับบ้าน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2011&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2011&group=7&gblog=35 Mon, 05 Dec 2011 0:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2011&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2011&group=7&gblog=34 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..การกลับมาพร้อมลมว่าว..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2011&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-11-2011&group=7&gblog=34 Sat, 26 Nov 2011 9:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=7&gblog=33 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. shining .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-08-2011&group=7&gblog=33 Wed, 17 Aug 2011 8:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2011&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2011&group=7&gblog=32 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. หัวใจ ในบ้าน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2011&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=02-08-2011&group=7&gblog=32 Tue, 02 Aug 2011 8:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2011&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2011&group=7&gblog=31 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. วันแบบเต็มวัน .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2011&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-05-2011&group=7&gblog=31 Sat, 21 May 2011 13:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2011&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2011&group=7&gblog=30 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ณ บ้าน ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2011&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=22-05-2011&group=7&gblog=30 Sun, 22 May 2011 14:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2011&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2011&group=7&gblog=29 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2011&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2011&group=7&gblog=29 Sun, 17 Apr 2011 19:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2011&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2011&group=7&gblog=28 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ฤดูร้อนที่กลับมาอีกครั้ง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2011&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-02-2011&group=7&gblog=28 Sat, 26 Feb 2011 22:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2010&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2010&group=7&gblog=27 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ยินดีต้อนรับกลับบ้านฮะพ่อ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2010&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=25-12-2010&group=7&gblog=27 Sat, 25 Dec 2010 22:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2010&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2010&group=7&gblog=26 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. all the little things .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2010&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=26-10-2010&group=7&gblog=26 Tue, 26 Oct 2010 1:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2010&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2010&group=7&gblog=24 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. sieze the day .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2010&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=30-08-2010&group=7&gblog=24 Mon, 30 Aug 2010 22:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=7&gblog=23 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยากเย็น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-08-2010&group=7&gblog=23 Wed, 18 Aug 2010 22:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2010&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2010&group=7&gblog=22 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2010&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-03-2010&group=7&gblog=22 Fri, 05 Mar 2010 23:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=7&gblog=19 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. email @ home .. ep 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-12-2009&group=7&gblog=19 Sat, 05 Dec 2009 12:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2009&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2009&group=7&gblog=18 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. email @ home .. ep 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2009&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-12-2009&group=7&gblog=18 Tue, 01 Dec 2009 21:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2009&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2009&group=7&gblog=17 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2009&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=21-07-2009&group=7&gblog=17 Tue, 21 Jul 2009 21:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2008&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2008&group=7&gblog=16 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ขอบคุณ .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2008&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-05-2008&group=7&gblog=16 Sun, 04 May 2008 21:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2008&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2008&group=7&gblog=15 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2008&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=03-05-2008&group=7&gblog=15 Sat, 03 May 2008 21:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2008&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2008&group=7&gblog=14 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. รู้สึก .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2008&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-04-2008&group=7&gblog=14 Tue, 15 Apr 2008 21:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2008&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2008&group=7&gblog=13 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. เสพ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2008&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-04-2008&group=7&gblog=13 Mon, 14 Apr 2008 21:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2008&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2008&group=7&gblog=12 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ที่ๆหัวใจพักวาง .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2008&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=23-03-2008&group=7&gblog=12 Sun, 23 Mar 2008 21:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2008&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2008&group=7&gblog=11 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ณ ที่นั่น .. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2008&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=14-10-2008&group=7&gblog=11 Tue, 14 Oct 2008 21:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2009&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2009&group=7&gblog=10 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2009&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=04-01-2009&group=7&gblog=10 Sun, 04 Jan 2009 21:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2006&group=6&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2006&group=6&gblog=98 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[07 - 04 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2006&group=6&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=07-04-2006&group=6&gblog=98 Fri, 07 Apr 2006 20:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-12-2006&group=6&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-12-2006&group=6&gblog=97 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[28 - 12 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-12-2006&group=6&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-12-2006&group=6&gblog=97 Thu, 28 Dec 2006 19:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2006&group=6&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2006&group=6&gblog=96 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[05 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2006&group=6&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=05-05-2006&group=6&gblog=96 Fri, 05 May 2006 11:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2006&group=6&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2006&group=6&gblog=95 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[15 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2006&group=6&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=15-06-2006&group=6&gblog=95 Thu, 15 Jun 2006 7:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2006&group=6&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2006&group=6&gblog=94 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[17 - 04 - 2006 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2006&group=6&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=17-04-2006&group=6&gblog=94 Mon, 17 Apr 2006 7:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2006&group=6&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2006&group=6&gblog=93 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 05 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2006&group=6&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-05-2006&group=6&gblog=93 Tue, 09 May 2006 1:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2006&group=6&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2006&group=6&gblog=92 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[01 - 09 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2006&group=6&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-09-2006&group=6&gblog=92 Fri, 01 Sep 2006 8:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2006&group=6&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2006&group=6&gblog=91 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[16 - 02 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2006&group=6&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=16-02-2006&group=6&gblog=91 Thu, 16 Feb 2006 18:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2006&group=6&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2006&group=6&gblog=90 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[06 - 08 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2006&group=6&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=06-08-2006&group=6&gblog=90 Sun, 06 Aug 2006 12:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2006&group=6&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2006&group=6&gblog=89 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 07 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2006&group=6&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-07-2006&group=6&gblog=89 Sun, 09 Jul 2006 19:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2006&group=6&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2006&group=6&gblog=88 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[01 - 06 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2006&group=6&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=01-06-2006&group=6&gblog=88 Thu, 01 Jun 2006 8:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2007&group=6&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2007&group=6&gblog=87 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[09 - 02 - 2007]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2007&group=6&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=09-02-2007&group=6&gblog=87 Fri, 09 Feb 2007 22:55:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2006&group=6&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2006&group=6&gblog=86 https://phoot.bloggang.com/rss <![CDATA[18 - 02 - 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2006&group=6&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=18-02-2006&group=6&gblog=86 Sat, 18 Feb 2006 18:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2006&group=6&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoot&month=28-05-2006&group=6&gblog=85 https://phoot.bloggang.com/rss